Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 5.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Dotazy k předčasnému starobnímu důchodu patří k těm nejčastějším, které řeší pracovníci OSSZ. Lidé se mnohdy neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat a rázem pak vznikají mnohé mýty. Odpovědi na nejčastější dotazy poradí.

Zadavatel: ČSSZ | 2.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e - Podání na ČSSZ od čtvrtka 5. 6. 2014 cca 12 h do úterý 10. 6. 2014 cca 12 h mimo provoz.

Zadavatel: ČSSZ | 30.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ v této „kauze“ v žádném případě nepochybila, jak bylo prezentováno. ČSSZ při rozhodování v roce 2006 postupovala podle oficiálního závazného stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Až nález Ústavního soudu ČR z června 2009 změnil běžnou praxi. ČSSZ po změně výkladu byla připravena vyhovět každému, kdo si o přehodnocení požádal.

Zadavatel: ČSSZ | 28.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Dopolední část 7. schůze výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR se uskutečnila ve středu 28. 5. 2014 v sídle ústředí ČSSZ. Členy výboru v čele s jeho předsedou Jaroslavem Zavadilem obeznámil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun s aktuální situací v této státní instituci a s prioritními úkoly pro nadcházející období.

Zadavatel: ÚOHS | 28.5.2014 | Praha, Veřejná správa, instituce
Brno/Praha (Pressweb) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 1 milion korun Hlavnímu městu Praze za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání dvou smluv souvisejících s projektem Opencard. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.Hlavní město Praha pochybilo, když dne 6.4.2012 zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku...
Zadavatel: ČSSZ | 24.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

 ČSSZ úspěšně realizovala další z rozvojových projektů spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, aby vytvořila registr individuálních kont pojištěnců a současně zřídila informační telefonní linku pro dotazy k možnostem elektronické komunikace s úřadem.

Zadavatel: ČSSZ | 23.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Když úřednice Okresní správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště procházela ve středu 14. 5. 2014 vestibulem budovy správy, povšimla si bankovek ležících na zemi v celkové hodnotě 5 tisíc korun. Úřednice neváhala a nález odevzdala.

Zadavatel: ÚOHS | 20.5.2014 | Veřejná správa, instituce, Jihočeský kraj
Brno (Pressweb) - Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 250 000 Kč městu Velešín za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky „Provedení ZTV – Velešín JIH“. Město podepsalo smlouvu na realizaci předmětné zakázky, aniž by provedlo zadávací řízení.Zadavatel v roce 2008 vypsal veřejnou zakázku na provedení...
Zadavatel: ČSSZ | 19.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ k 31. 1. 2014 úspěšně ukončila projekt, jenž si vzal za cíl vytvořit a zavést monitorovací systém provozu agendových aplikací. Projekt byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zadavatel: MPSV ČR | 16.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR
Praha (Pressweb) - V pátek 16. května se ministryně práce již poněkolikáté sešla se zástupci Rady seniorů ČR . Na programu jednání byla valorizace penzí, minimální starobní důcho dy a posílení sociální ochrany osamělých seniorů z nájemních bytů . Na setkání bylo též potvrzeno, že se předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes stane členem odborné komise pro důchodovou reformu.Ministerstvo práce a...

Stránky