Finance, ekonomika

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 15.1.2021 | Finance, ekonomika

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 proběhlo pravidelné jednání mezi Ministerstvem financí a zástupci České bankovní asociace na téma odkladů splátek úvěrů, poprvé za účasti ministra průmyslu a obchodu.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 15.1.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí se významně přiblížilo dohodě s Evropskou komisí na možnosti poskytovat kompenzační bonus 500 Kč denně také osobám, které jsou během bonusového období v úpadku.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 14.1.2021 | Finance, ekonomika

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU sebou přináší nová pravidla spolufinancování.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 13.1.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí poskytne krajům částku ve výši 140 mil. Kč z Rezervy na řešení mimořádných situací.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 12.1.2021 | Finance, ekonomika

Vláda dne 11. ledna 2021 projednala Aktualizaci studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii. Ztotožnila se s doporučením, aby ČR za současné situace o vstup do bankovní unie neusilovala.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 12.1.2021 | Finance, ekonomika

Finanční správa k tomuto datu eviduje 57 826 přihlášených živnostníků, kteří letos budou platit daň z příjmů, pojistné na sociální a zdravotní pojištění paušálně.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 10.1.2021 | Finance, ekonomika

Ministryně financí Alena Schillerová využije své mimořádné pravomoci plošného odpuštění daňové povinnosti všem studentům, kterým byla v rámci nouzového stavu uložena pracovní povinnost v zařízeních sociálních a zdravotních služeb.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 7.1.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí dnes přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 6.1.2021 | Finance, ekonomika

Podat oznámení o vstupu do paušálního režimu je možné nejpozději do pondělí 11. ledna včetně, a to zasláním přes datovou schránku, poštou nebo osobním doručením na podatelnu finančního úřadu.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 5.1.2021 | Finance, ekonomika

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2020 deficitem ve výši 367,4 mld. Kč, tedy o 338,9 mld. Kč vyšším než v roce 2019.

Stránky