Finance, ekonomika

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 2.12.2021 | Finance, ekonomika

Novela zákona o platebním styku Ministerstva financí, která zavádí zvýšený dohled nad poskytovateli služby dynamické směny měn ze strany České národní banky a České obchodní inspekce, byla dne 22. listopadu 2021 schválena vládou a zamířila do Parlamentu. Pokud úspěšně projde legislativním procesem, vejdou zavedené změny v platnost od července roku 2022.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 2.12.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí v souladu s usnesením vlády č. 990/2021 informuje o mimořádné možnosti dlužníků využít ke splacení dluhů tzv. Milostivé léto od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.12.2021 | Finance, ekonomika

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který umožní podnikatelům žádat o 1000 Kč denně v rámci dvou nových bonusových období.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.12.2021 | Finance, ekonomika

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci listopadu deficitem ve výši 401,5 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 389,9 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 22.11.2021 | Finance, ekonomika

Vláda dnes schválila nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který přináší první nové bonusové období od 22. listopadu do 31. prosince 2021.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 21.11.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí sestavilo v pořadí už šestou účetní závěrku České republiky za rok 2020. Zveřejněním konsolidovaných účetních výkazů České republiky za rok 2020 získává veřejnost příležitost nahlédnout do hospodaření státu a získat přehled o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 18.11.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí zveřejňuje přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2022.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 9.11.2021 | Finance, ekonomika

Přes masivní fiskální stimul budou také letos české veřejné finance patřit k nejméně zadluženým v Evropské unii.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 9.11.2021 | Finance, ekonomika

Nepříznivé efekty růstu cen vstupů a narušení výrobních a dodavatelských řetězců vedou ke snížení predikce.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 8.11.2021 | Finance, ekonomika

V Bruselu se dnes sešli zástupci České republiky, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Gruzie, aby podpisem nové Dohody o konstituenci stvrdili společný zájem na pokračování vzájemné spolupráce na půdě Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Stránky