Finance, ekonomika

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 9.12.2019 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí zveřejňuje konsolidované účetní výkazy České republiky za rok 2018. Výkazy jsou doplněny podrobnou zprávou, která je blíže vysvětluje, analyzuje a rozšiřuje o další související informace.

Zadavatel: Miroslava Trojáková | 8.12.2019 | Finance, ekonomika, ČR vykup nemovitosti v exekuci
Pokud máte dluhy a soud vyhoví návrhu věřitele na provedení exekuce, pak vydá usnesení o nařízení exekuce a pověří soudního exekutora provedením svého rozhodnutí. Exekutor Vás jakožto dlužníka následně vyzve, abyste svůj dluh uhradili do 15ti dnů. V té době zároveň začne dohledávat Váš majetek, který by bylo možné exekučně postihnout. Zároveň nesmíte už s majetkem nakládat. Když ale stihnete své...
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 6.12.2019 | Finance, ekonomika

Česká republika bude usilovat o prodloužení platnosti výjimky, během níž by bylo možné využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 4.12.2019 | Finance, ekonomika

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 2.12.2019 | Finance, ekonomika

K 30. listopadu 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 351,5 mld. Kč, celkové výdaje 1 390,1 mld. Kč a schodek hospodaření 38,6 mld. Kč.

Zadavatel: Seokonzult.cz | 1.12.2019 | Finance, ekonomika, ČR DRFG
Z dostupných dat je známo, že poslední ekonomická krize v roce 2008 neměla přílišný vliv na maloobchodní řetězce. Některé maloobchodní sítě dokonce zvýšily svůj zisk. Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma podílových fondů CZECH FUND, je důvodem prodej produktů běžné spotřeby, tedy nikoli luxusního zboží. Běžné zboží se podle něj dobře prodává i v době, kdy ekonomika klesá. Retailovým...
Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 28.11.2019 | Finance, ekonomika

V neděli 1. prosince uplynou tři roky od spuštění první vlny elektronické evidence tržeb, která se vztahovala na sektor stravování a pohostinství.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 25.11.2019 | Finance, ekonomika

Ve čtvrtek 28.11.2019 se od 12:00 hodin uskuteční v restauraci Kolkovna v Celnici tisková konference na téma Tři roky s elektronickou evidencí tržeb. Tématem setkání bude mimo jiné zhodnocení dosavadního fungování evidence tržeb a podrobnosti ohledně spouštění závěrečné fáze.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 18.11.2019 | Finance, ekonomika

Vláda dnes schválila návrh zákona o digitální dani, který reaguje na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém prostředí.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 15.11.2019 | Finance, ekonomika

V pátek 15. listopadu proběhlo už pětadvacáté slosování Účtenkovky, do kterého 339 tisíc aktivních soutěžících zaregistrovalo celkem 16 414 876 účtenek.

Stránky