Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 17.9.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ evidovala v ČR na konci června letošního roku 2 866 146 důchodců, kterým vyplácela důchody starobní, invalidní, pozůstalostní. Z celkového počtu důchodců pobíralo starobní důchod 2 353 691 osob. To znamená, že na jednoho starobního důchodce připadalo 2,1 poplatníka.

Zadavatel: ČSSZ | 17.9.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku ledna roku 2015 začne platit opatření, které zlepší finanční situaci seniorů. Výše důchodů zmrazená v minulosti se bude opět každoročně navyšovat o třetinu růstu reálných mezd a sto procent nárůstu spotřebitelských cen. V příštím roce dostanou penzisté v průměru o 200 korun více.

Zadavatel: ČSSZ | 8.9.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

O aktuální situaci v oblasti sociálního pojištění hovořili ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a Vladimír Špidla, ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády, který dnes navštívil ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 4.9.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Rodiče, nejčastěji maminky, řeší v souvislosti s mateřstvím a péčí o děti i situace související s výplatou dávek nemocenského pojištění. Ptají se, kdy mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kdy na ošetřovné či nemocenské. ČSSZ proto přináší základní orientaci, jak řešit některé situace, s nimiž se pracovníci OSSZ nebo call centra nemocenského pojištění v praxi běžně setkávají.

Zadavatel: ČSSZ | 29.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Maminky podnikatelky a někdy i podnikající otcové, kterým je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM), se pracovníků OSSZ často ptají, zda musejí samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat. Tyto situace mají svá pravidla.

Zadavatel: ČSSZ | 29.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pro velký zájem z řad odborné i laické veřejnosti se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR rozhodlo pro vydání druhé aktualizované Příručky pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014. Příručka má usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči.

Zadavatel: ČSSZ | 29.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

MPSV v reakci na informace médií a ve snaze ochránit občany České republiky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. Zařízení, o kterém informovala média, není oprávněno poskytovat sociální služby a ministerstvu nebylo známo.

Zadavatel: ČSSZ | 13.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Důchody. Téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení proto objasní nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu.

Zadavatel: ČSSZ | 7.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Informační technologie mají lidem usnadnit život. Nezávisle na tom, zda se jedná o školu, banku nebo státní organizaci. Samozřejmostí dneška jsou tak osobní informace on-line, ke kterým se lze dostat díky bezpečné elektronické komunikaci. Na vysoké škole třeba k výsledkům zkoušek, v ČSSZ k informacím o dobách sociálního pojištění, které jsou důležité v souvislosti s důchodem.

Zadavatel: ČSSZ | 4.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Nemoci dýchací soustavy byly v prvním pololetí roku 2014 nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale současně měly nejkratší průběh. Nejdéle trvala DPN při tuberkulóze a onkologických onemocněních.

Stránky