Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 24.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

 ČSSZ úspěšně realizovala další z rozvojových projektů spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, aby vytvořila registr individuálních kont pojištěnců a současně zřídila informační telefonní linku pro dotazy k možnostem elektronické komunikace s úřadem.

Zadavatel: ČSSZ | 23.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Když úřednice Okresní správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště procházela ve středu 14. 5. 2014 vestibulem budovy správy, povšimla si bankovek ležících na zemi v celkové hodnotě 5 tisíc korun. Úřednice neváhala a nález odevzdala.

Zadavatel: ÚOHS | 20.5.2014 | Veřejná správa, instituce, Jihočeský kraj
Brno (Pressweb) - Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 250 000 Kč městu Velešín za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky „Provedení ZTV – Velešín JIH“. Město podepsalo smlouvu na realizaci předmětné zakázky, aniž by provedlo zadávací řízení.Zadavatel v roce 2008 vypsal veřejnou zakázku na provedení...
Zadavatel: ČSSZ | 19.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ k 31. 1. 2014 úspěšně ukončila projekt, jenž si vzal za cíl vytvořit a zavést monitorovací systém provozu agendových aplikací. Projekt byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zadavatel: MPSV ČR | 16.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR
Praha (Pressweb) - V pátek 16. května se ministryně práce již poněkolikáté sešla se zástupci Rady seniorů ČR . Na programu jednání byla valorizace penzí, minimální starobní důcho dy a posílení sociální ochrany osamělých seniorů z nájemních bytů . Na setkání bylo též potvrzeno, že se předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes stane členem odborné komise pro důchodovou reformu.Ministerstvo práce a...
Zadavatel: ČSSZ | 16.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku letošního roku do konce března provedli pracovníci OSSZ 44 961 kontrol dodržování léčebného režimu u lidí v pracovní neschopnosti (přesněji řečeno dočasně práce neschopných pojištěnců). Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 677 osobám.

Zadavatel: ČSSZ | 13.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Celkem 346 221 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 31. 3. 2014 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností snížil o více než 87 000 případů. Lidé stonali v průměru 45 dnů, což ve srovnání s prvním čtvrtletím minulého roku znamená, že se doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti prodloužila o téměř 7,5 dne.

Zadavatel: ČSSZ | 25.4.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Starobní důchodci, kteří při pobírání důchodu pracují, si mohou svůj důchod vylepšit. Za loňský rok vyřídila ČSSZ více než 39 000 žádostí o zvýšení starobního důchodu. Za první tři měsíce tohoto roku si o zvýšení důchodu požádalo přes 24 tisíc důchodců. Od letošního roku se navíc podmínky, za kterých je možné o zvýšení důchodu zažádat, zjednodušily.

Zadavatel: ČSSZ | 18.4.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace, kdy se rodiče musejí z vážných důvodů postarat např. o svého potomka. ČSSZ připomíná, kdo a v jakých situacích může čerpat ošetřovné.  Za uplynulý rok ČSSZ evidovala 362 132 případů ošetřovného a vyplatila na této dávce 0,84 miliardy Kč. Ve 22 % případů čerpali ošetřovné muži.

Zadavatel: ČSSZ | 17.4.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Mezi lidmi s přiznaným invalidním důchodem je rozšířen mýtus, že se jim doba, po kterou invalidní důchod pobírají, automaticky započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. To, že se doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, dříve částečného invalidního důchodu, do starobního důchodu nezapočítá, lidé často s překvapením zjišťují, až když o starobní důchod zažádají.

Stránky