Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 18.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ prováděla k 30. 6. 2014 exekuční srážky u 72 656 důchodů. To je přibližně o 1 600 více než v prosinci loňského roku. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.

Zadavatel: ČSSZ | 18.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Jedním z bodů pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny je novela zákona o daních z příjmů, která předpokládá zavedení fakultativní elektronické komunikace s ČSSZ. Pro zaměstnavatele a OSVČ znamená i nadále zachování možnosti zasílat předepsané tiskopisy úřadu v listinné podobě.

Zadavatel: ČSSZ | 11.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Call centra  ČSSZ zodpověděla v uplynulém roce dotazy téměř 265 tisíc klientů. Za první polovinu roku 2014 se na ně telefonicky obrátilo již 156 tisíc lidí. Tři specializovaná call centra - pro důchodové pojištění, pro nemocenské pojištění a pro technickou pomoc - slouží veřejnosti každý všední den. Využít jich mohou klienti z celé České republiky i ze zahraničí, kteří se touto cestou dozvědí požadované informace nebo zkonzultují svoji situaci, aniž by museli osobně na pobočku.

Zadavatel: ČSSZ | 9.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ bylo do dnešního dne doručeno již více než 2 100 žádostí o dorovnávací přídavek, který se přiznává některým poživatelům českých a slovenských starobních důchodů. V 96 % případů vydala ČSSZ zamítavé rozhodnutí, protože žadatelé nesplnili pro přiznání přídavku zákonné podmínky.

Zadavatel: ČSSZ | 3.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ během prvního pololetí letošního roku rozhodovala o žádostech o zastavení výplaty důchodu, které obdržela k 31. 12. 2013. Přerušit výplatu důchodu požadovalo 5 036 pracujících starobních důchodců.

Zadavatel: PSHK s.r.o. | 30.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR
Hradec Králové (Pressweb) - Dokážete si představit nemocnici, školu nebo městský úřad bez praktických tabulek a cedulí, které vám při návštěvě usnadní orientaci? Pravděpodobně nikoliv - využíváte je nejen při první návštěvě, ale i při těch dalších. Bez těchto užitečných doplňků by zde vznikl doslova chaos, ačkoliv se nad nimi nikdo příliš nezamýšlí, když je má před nosem. Pokud by ale nebyly,...
Zadavatel: ČSSZ | 20.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ vyplatila v červnu letošního roku důchod 920 seniorům, kteří se narodili v letech 1905 až 1914. Převažují mezi nimi tradičně ženy, kterých je 774, mužů je 146.

Zadavatel: ČSSZ | 19.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahraničí za prací nebo brigádou, nemusí tuto skutečnost oznamovat ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 10.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Zkušenosti pracovníků ČSSZ ukazují, že lidé se často pozdě přicházejí poradit, v jakých případech lze využít institut dobrovolného důchodového pojištění. Pokud totiž někomu chybí potřebná doba pojištění pro nárok na důchod, zákon mu umožní doplatit pouze jeden rok zpětně přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, a to bez uvedení důvodu.

Zadavatel: ČSSZ | 5.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Dotazy k předčasnému starobnímu důchodu patří k těm nejčastějším, které řeší pracovníci OSSZ. Lidé se mnohdy neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat a rázem pak vznikají mnohé mýty. Odpovědi na nejčastější dotazy poradí.

Stránky