Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 3.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ během prvního pololetí letošního roku rozhodovala o žádostech o zastavení výplaty důchodu, které obdržela k 31. 12. 2013. Přerušit výplatu důchodu požadovalo 5 036 pracujících starobních důchodců.

Zadavatel: PSHK s.r.o. | 30.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR
Hradec Králové (Pressweb) - Dokážete si představit nemocnici, školu nebo městský úřad bez praktických tabulek a cedulí, které vám při návštěvě usnadní orientaci? Pravděpodobně nikoliv - využíváte je nejen při první návštěvě, ale i při těch dalších. Bez těchto užitečných doplňků by zde vznikl doslova chaos, ačkoliv se nad nimi nikdo příliš nezamýšlí, když je má před nosem. Pokud by ale nebyly,...
Zadavatel: ČSSZ | 20.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ vyplatila v červnu letošního roku důchod 920 seniorům, kteří se narodili v letech 1905 až 1914. Převažují mezi nimi tradičně ženy, kterých je 774, mužů je 146.

Zadavatel: ČSSZ | 19.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahraničí za prací nebo brigádou, nemusí tuto skutečnost oznamovat ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 10.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Zkušenosti pracovníků ČSSZ ukazují, že lidé se často pozdě přicházejí poradit, v jakých případech lze využít institut dobrovolného důchodového pojištění. Pokud totiž někomu chybí potřebná doba pojištění pro nárok na důchod, zákon mu umožní doplatit pouze jeden rok zpětně přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, a to bez uvedení důvodu.

Zadavatel: ČSSZ | 5.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Dotazy k předčasnému starobnímu důchodu patří k těm nejčastějším, které řeší pracovníci OSSZ. Lidé se mnohdy neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat a rázem pak vznikají mnohé mýty. Odpovědi na nejčastější dotazy poradí.

Zadavatel: ČSSZ | 2.6.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e - Podání na ČSSZ od čtvrtka 5. 6. 2014 cca 12 h do úterý 10. 6. 2014 cca 12 h mimo provoz.

Zadavatel: ČSSZ | 30.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ v této „kauze“ v žádném případě nepochybila, jak bylo prezentováno. ČSSZ při rozhodování v roce 2006 postupovala podle oficiálního závazného stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Až nález Ústavního soudu ČR z června 2009 změnil běžnou praxi. ČSSZ po změně výkladu byla připravena vyhovět každému, kdo si o přehodnocení požádal.

Zadavatel: ČSSZ | 28.5.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Dopolední část 7. schůze výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR se uskutečnila ve středu 28. 5. 2014 v sídle ústředí ČSSZ. Členy výboru v čele s jeho předsedou Jaroslavem Zavadilem obeznámil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun s aktuální situací v této státní instituci a s prioritními úkoly pro nadcházející období.

Zadavatel: ÚOHS | 28.5.2014 | Praha, Veřejná správa, instituce
Brno/Praha (Pressweb) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 1 milion korun Hlavnímu městu Praze za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání dvou smluv souvisejících s projektem Opencard. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.Hlavní město Praha pochybilo, když dne 6.4.2012 zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku...

Stránky