Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 29.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pro velký zájem z řad odborné i laické veřejnosti se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR rozhodlo pro vydání druhé aktualizované Příručky pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014. Příručka má usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči.

Zadavatel: ČSSZ | 29.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

MPSV v reakci na informace médií a ve snaze ochránit občany České republiky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. Zařízení, o kterém informovala média, není oprávněno poskytovat sociální služby a ministerstvu nebylo známo.

Zadavatel: ČSSZ | 13.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Důchody. Téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení proto objasní nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu.

Zadavatel: ČSSZ | 7.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Informační technologie mají lidem usnadnit život. Nezávisle na tom, zda se jedná o školu, banku nebo státní organizaci. Samozřejmostí dneška jsou tak osobní informace on-line, ke kterým se lze dostat díky bezpečné elektronické komunikaci. Na vysoké škole třeba k výsledkům zkoušek, v ČSSZ k informacím o dobách sociálního pojištění, které jsou důležité v souvislosti s důchodem.

Zadavatel: ČSSZ | 4.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Nemoci dýchací soustavy byly v prvním pololetí roku 2014 nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale současně měly nejkratší průběh. Nejdéle trvala DPN při tuberkulóze a onkologických onemocněních.

Zadavatel: ČSSZ | 4.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Téměř 660 tisíc ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 30. 6. 2014 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností snížil o 14 %. Lidé stonali v průměru 46 dnů, což ve srovnání s prvním pololetím minulého roku znamená, že se doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti prodloužila téměř o 5 dní.

Zadavatel: ČSSZ | 1.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

V dětských domovech žije přes čtyři tisíce dětí. Co ale nastane poté, co dosáhnou dospělosti a domovy opustí? Jak je připravit na přechod do běžného života, tedy na dobu, kdy cestičky neumetou tety a vychovatelé? Jedním z projektů, které se snaží mladým lidem opouštějícím dětský domov cestu usnadnit, jsou Kluby Na cestě.

Zadavatel: ČSSZ | 30.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ k 30. červnu letošního roku do zahraničí vyplácela český důchod 82 432 důchodcům. Počet příjemců českého důchodu v cizině od konce loňského roku vzrostl o více než 2 200. Nejvíce důchodů vyplácí ČSSZ tradičně na Slovensko (26 207 příjemců), dále do Spolkové republiky Německo a do Polska.

Zadavatel: ČSSZ | 25.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci OSSZ 74 692 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 255 osobám. Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 130. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 218 a Ústeckém – 135.

Zadavatel: ČSSZ | 25.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci OSSZ 88 469 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 460 osobám. Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 335. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 218 a Moravskoslezském – 155.

Stránky