Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 25.3.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

V březnu letošního roku se v ústředí ČSSZ uskutečnila prezentace ambiciozního projektu „Otevřená data“, na jehož realizaci se podílí tým specialistů pod vedením pracovníků FIS VŠE a jenž je financovaný Technologickou agenturou ČR. Projekt si klade za cíl odzkoušet nové techniky a metody, jak publikovat data způsobem optimálně využitelným pro ostatní subjekty veřejné správy a široké veřejnosti.

Zadavatel: ČSSZ | 21.3.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Ve středu 2. dubna se v Bratislavě uskuteční historicky první slovensko-český konzultační den k důchodům. Připravily jej společně Sociální pojišťovna Bratislava a Česká správa sociálního zabezpečení.

Zadavatel: ČSSZ | 21.3.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

OSVČ - podnikatelé, řemeslníci, živnostníci - mají do 2. 5. 2014 povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013. To platí i pro ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2013 nebo které v loňském roce oznámily ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Zadavatel: ČSSZ | 20.3.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Za rok 2013 vyplatila ČSSZ 536 412 dávek peněžité pomoci v mateřství v celkovém objemu téměř 7,3 miliardy Kč. Podíl mužů, kterým byla v uplynulém roce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, činil 0,43 %. Ve více než 98 % případů tyto dávky OSSZ zpracovávaly v loňském roce do 10 dnů.

Zadavatel: ČSSZ | 12.3.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Do působnosti ČSSZ patří kromě důchodů také dávky nemocenského pojištění. V roce 2013 ČSSZ vyplatila celkem 2 503 648 těchto dávek. Objem výdajů na všechny dávky nemocenského pojištění v roce 2013 činil 20,1 miliardy Kč.

Zadavatel: ČSSZ | 7.3.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se ve Znojmě uskutečnil další česko-rakouský konzultační den k důchodům. V průběhu jediného dne poskytly tři týmy přes 70 konzultací. Klienti se odborníků konzultačních týmu především ptali na to, jak postupovat při vyřizování žádosti o důchod, zvláště pak v případě, kdy vznikl či vznikne nárok na důchodovou dávku v obou státech.

Zadavatel: ČSSZ | 28.2.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 30 let, mohou podat žádost o starobní důchod. Důchodového věku dosahují v roce 2014 muži narození v květnu 1951 až únoru 1952 a např. ženy narozené v květnu až prosinci 1954, které vychovaly dvě děti nebo ženy narozené v květnu až prosinci 1955, které vychovaly tři či čtyři děti.

Zadavatel: ČSSZ | 28.2.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ k 31. 12. 2013 vyplácela důchody celkem 2 857 856 důchodcům. Ke stejnému datu vyplatila ČSSZ celkem 3 482 237 důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních. Kromě toho ČSSZ vyplácela důchody 80 171 důchodcům do zahraničí, a to do 84 zemí světa.

Zadavatel: ČSSZ | 28.2.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ÚP ČR přestal dne 27. 2. 2014 vyplácet přes sKartu všechny dávky ze systému státní sociální podpory a pěstounů. V praxi to znamená, že od tohoto data je budou lidé dostávat už přímo na svůj účet nebo složenkou. Stejně jako dávky z oblasti hmotné nouze, zaměstnanosti a OZP.

Zadavatel: Časopis dTest | 19.2.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR
Praha (Pressweb) - Potřebujete podat žalobu? A dokážete ji sepsat sami, bez pomoci profesionála? Možná budete muset. Takový dopad by měla novela občanského soudního řádu, jejíž návrh předložila Poslanecké sněmovně skupina 14 poslanců. Náklady zastupování v soudním sporu o částky do 10 000 Kč si podle návrhu novely ponese každý sám. Opatření by se dotklo většiny spotřebitelských sporů....

Stránky