Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 31.1.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Exekuční srážky provádí ČSSZ téměř u 71 tisíc důchodů. Vyplývá to z evidence k 31. 12. 2013. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod je tak nízký, že nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.

Zadavatel: Český statistický úřad (ČSÚ) | 25.1.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR
Praha (Pressweb) - Novou místopředsedkyní Českého statistického úřadu se 1. února 2014 stane Eva Bartoňová. Předsedkyně úřadu Iva Ritschelová zároveň oznámila, že po několika letech obsadí v následujících měsících i dosud neobsazené druhé místopředsednické místo.Nová místopředsedkyně bude zodpovědná za všech čtrnáct krajských správ ČSÚ, které byly v návaznosti na zvyšování efektivnosti úřadu a...
Zadavatel: ČSSZ | 16.1.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Sto a víceletých seniorů narozených v letech 1904 až 1914, kterým ČSSZ vyplatila v lednu důchod, je 1 143, z toho 954 žen a 189 mužů. 492 důchodců s ročníkem narození 1914 eviduje ČSSZ v lednu letošního roku. Převažují také ženy, kterých je 410. Mužů je pak 82.

Zadavatel: ČSSZ | 15.1.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ začala rozhodovat o žádostech o zastavení výplaty důchodu na první lednový den 2014, které obdržela v souvislosti se „slevou na dani pro pracujícího starobního důchodce“. ČSSZ prozatím eviduje 4 769 žádostí o zastavení výplaty důchodu.

Zadavatel: ČSSZ | 10.1.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Nejenom zaměstnanci, ale i další osoby s příjmy zdaňovanými jako příjmy ze závislé činnosti (které současně nejsou od této daně osvobozeny) jsou od 1. 1. 2014 ze zákona účastny nemocenského a důchodového pojištění.

Zadavatel: ČSSZ | 27.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů pro rok 2014.

Zadavatel: ČSSZ | 23.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

MPSV chce usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému. Právě proto připravilo Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014. V publikaci čtenáři najdou také informace o trhu práce nebo o pomoci při hledání pracovního uplatnění či další praktické rady a tipy v sociální oblasti.

Zadavatel: ČSSZ | 20.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

V důchodovém pojištění OSVČ nastává od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nově považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána aspoň po část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skutečnosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ.

Zadavatel: ČSSZ | 18.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od lednové splátky roku 2014 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2014. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat.

Zadavatel: ČSSZ | 16.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Lidem, kteří onemocní po 31. 12. 2013, bude náležet nemocenské od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy.

Stránky