Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 28.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Tisková konference ČSSZ se dnes uskutečnila v Praze u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty. ČSSZ na ní představila svůj ePortál - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. ČSSZ před koncem letošního roku rozšíří svůj servis a vybrané služby pro klienty zpřístupní online.

Zadavatel: ČSSZ | 25.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Rychlejší a flexibilnější veřejné služby poskytované klientům elektronickou cestou, to je jeden z cílů, který naplňuje ePortál ČSSZ, jehož spuštění je připraveno na první prosincový den. Tento výstup projektu nazvaného „159 – Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní za účelem poskytování informací klientům ČSSZ“ je příspěvkem ČSSZ k modernizaci veřejné správy České republiky.

Zadavatel: ČSSZ | 20.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Právní předpisy umožňují přiznat tzv. odškodnění zejména účastníkům národního boje za osvobození Československa v letech 1939 – 1945, politickým vězňům z období komunistického režimu v letech 1948 – 1989 a některým pozůstalým osobám po nich.

Zadavatel: ČSSZ | 14.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z důvodu plánované odstávky vody bude ve čtvrtek 21. 11. 2013 pro klienty uzavřeno územní i centrální pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) na adrese Trojská 1997/13a, Praha 8. Zachován bude jen omezený provoz klientského centra a podatelny.

Zadavatel: ČSSZ | 8.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

Zadavatel: ČSSZ | 8.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Žadatelé o sirotčí důchod se samozřejmě dotazují, jaká bude jeho výše a z čeho se vypočítá. Výše sirotčího důchodu je odvozena od výše procentní výměry důchodu zemřelého rodiče. Pokud zesnulá osoba nepobírala důchod, stanoví se výše sirotčího důchodu z důchodu starobního nebo invalidního, na který by měla nárok k datu úmrtí. Výše sirotčího důchodu, stejně jako ostatních druhů důchodů, závisí na délce získané doby pojištění a dosahovaných výdělcích.

Zadavatel: ČSSZ | 7.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku letošního roku do konce září bylo provedeno téměř 111 tisíc kontrol dodržování režimu práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 856 osobám. Podle celorepublikové evidence pracovníci OSSZ zkontrolovali každého devátého nemocného, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku.

Zadavatel: ČSSZ | 6.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Přes jeden milion ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala k 30. 9. 2013 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností zvýšil o více než 12 %. Největšího počtu případů dosáhla stejně jako vloni Praha a kraje Středočeský a Moravskoslezský.

Zadavatel: ČSSZ | 5.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se nejednou setkávají např. s mylným názorem, že pozůstalé manželce nebo manželovi, bude vyplácen důchod ve stejné výši, jako pobírala zesnulá osoba. ČSSZ vysvětluje, na čem výše vdovského a vdoveckého důchodu závisí. Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje výdělečnou činnost vdovy nebo vdovce.

Zadavatel: ČSSZ | 1.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se opakovaně, zejména v souvislosti s úmrtím mladších lidí, setkávají s údivem pozůstalých, když se dozví, že pro nárok na sirotčí důchod musela zesnulá osoba získat potřebnou dobu pojištění.

Stránky