Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 8.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Žadatelé o sirotčí důchod se samozřejmě dotazují, jaká bude jeho výše a z čeho se vypočítá. Výše sirotčího důchodu je odvozena od výše procentní výměry důchodu zemřelého rodiče. Pokud zesnulá osoba nepobírala důchod, stanoví se výše sirotčího důchodu z důchodu starobního nebo invalidního, na který by měla nárok k datu úmrtí. Výše sirotčího důchodu, stejně jako ostatních druhů důchodů, závisí na délce získané doby pojištění a dosahovaných výdělcích.

Zadavatel: ČSSZ | 7.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku letošního roku do konce září bylo provedeno téměř 111 tisíc kontrol dodržování režimu práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 856 osobám. Podle celorepublikové evidence pracovníci OSSZ zkontrolovali každého devátého nemocného, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku.

Zadavatel: ČSSZ | 6.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Přes jeden milion ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala k 30. 9. 2013 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností zvýšil o více než 12 %. Největšího počtu případů dosáhla stejně jako vloni Praha a kraje Středočeský a Moravskoslezský.

Zadavatel: ČSSZ | 5.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se nejednou setkávají např. s mylným názorem, že pozůstalé manželce nebo manželovi, bude vyplácen důchod ve stejné výši, jako pobírala zesnulá osoba. ČSSZ vysvětluje, na čem výše vdovského a vdoveckého důchodu závisí. Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje výdělečnou činnost vdovy nebo vdovce.

Zadavatel: ČSSZ | 1.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se opakovaně, zejména v souvislosti s úmrtím mladších lidí, setkávají s údivem pozůstalých, když se dozví, že pro nárok na sirotčí důchod musela zesnulá osoba získat potřebnou dobu pojištění.

Zadavatel: ČSSZ | 31.10.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Dne 1. 11. 2013 nabývá účinnosti zákon, který ruší kartu sociálních systémů, tzv. sKartu. V praxi to bude znamenat, že během následujícího půl roku, tedy do 30. 4. 2014, proběhnou veškeré procesy, které ukončí její existenci.

Zadavatel: ČSSZ | 30.10.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Průměrná výše sólo vypláceného starobního důchodu (vč. předčasného) činila ke konci září letošního roku 10 957 Kč. U mužů pak dosáhl výše 12 138 Kč a u žen 9 944 Kč. Invalidní důchod třetího stupně činil průměrně 10 252 Kč (druhého stupně 6 703 Kč a prvního stupně 6 017 Kč).

Zadavatel: ČSSZ | 29.10.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Co očekává lékařská posudková služba od změn v posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, které se od ledna příštího roku nebude odvíjet od posouzení stupně závislosti a schopnosti mobility a orientace? Tuto a další otázky položil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun během úterního setkání se zástupci lékařské posudkové služby ČSSZ a MPSV.

Zadavatel: ČSSZ | 29.10.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ využívá dušičkového období k tomu, aby informovala, kdo má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, na jak dlouho a za splnění jakých podmínek. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se totiž setkávají s nejasnostmi a mýty, které se týkají vdovských a vdoveckých důchodů.

Stránky