Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 23.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

MPSV chce usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému. Právě proto připravilo Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014. V publikaci čtenáři najdou také informace o trhu práce nebo o pomoci při hledání pracovního uplatnění či další praktické rady a tipy v sociální oblasti.

Zadavatel: ČSSZ | 20.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

V důchodovém pojištění OSVČ nastává od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nově považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána aspoň po část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skutečnosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ.

Zadavatel: ČSSZ | 18.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od lednové splátky roku 2014 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2014. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat.

Zadavatel: ČSSZ | 16.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Lidem, kteří onemocní po 31. 12. 2013, bude náležet nemocenské od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy.

Zadavatel: ČSSZ | 16.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje klienty na změnu provozu pokladen, která souvisí s koncem roku 2013. V pondělí 23. 12. a 30. 12. 2013 budou uzavřeny pokladny okresních správ sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské) pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti. Středa 18. 12. 2013 je posledním úředním dnem pro výběr pojistného v hotovosti.

Zadavatel: ČSSZ | 13.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že na přelomu roku 2013 a 2014 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů.

Zadavatel: ČSSZ | 12.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od 1. ledna 2014 začnou platit nové podmínky pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Od příštího roku si už lidé nebudou muset hlídat, kdy jim skončí platnost jejich průkazu mimořádných výhod, ale ÚP ČR sám zahájí správní řízení, jehož součástí bude i nové posouzení zdravotního stavu klienta.

Zadavatel: ČSSZ | 4.12.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Povinnost komunikovat ve stanovených případech s ČSSZ výhradně elektronicky ukládá zaměstnavatelům, stejně jako lékařům a OSVČ, zákon č. 470/2011 Sb. Těm zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od 1. 1. 2014, ČSSZ ještě v příštím roce umožní splnit tuto povinnost i prostřednictvím tiskopisu v klasické papírové podobě.

Zadavatel: ČSSZ | 29.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

O dorovnávací přídavek budou moci od letošního prosince žádat někteří poživatelé českého starobního důchodu, kterým je vyplácen zároveň starobní důchod ze Slovenska za doby pojištění získané v bývalém Československu. Umožní jim to novela zákona o důchodovém pojištění. ČSSZ začne o této dávce rozhodovat od 1. 12. 2013.

Zadavatel: ČSSZ | 28.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Tisková konference ČSSZ se dnes uskutečnila v Praze u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty. ČSSZ na ní představila svůj ePortál - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. ČSSZ před koncem letošního roku rozšíří svůj servis a vybrané služby pro klienty zpřístupní online.

Stránky