Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 4.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Nemoci dýchací soustavy byly v prvním pololetí roku 2014 nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale současně měly nejkratší průběh. Nejdéle trvala DPN při tuberkulóze a onkologických onemocněních.

Zadavatel: ČSSZ | 4.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Téměř 660 tisíc ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 30. 6. 2014 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností snížil o 14 %. Lidé stonali v průměru 46 dnů, což ve srovnání s prvním pololetím minulého roku znamená, že se doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti prodloužila téměř o 5 dní.

Zadavatel: ČSSZ | 1.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

V dětských domovech žije přes čtyři tisíce dětí. Co ale nastane poté, co dosáhnou dospělosti a domovy opustí? Jak je připravit na přechod do běžného života, tedy na dobu, kdy cestičky neumetou tety a vychovatelé? Jedním z projektů, které se snaží mladým lidem opouštějícím dětský domov cestu usnadnit, jsou Kluby Na cestě.

Zadavatel: ČSSZ | 30.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ k 30. červnu letošního roku do zahraničí vyplácela český důchod 82 432 důchodcům. Počet příjemců českého důchodu v cizině od konce loňského roku vzrostl o více než 2 200. Nejvíce důchodů vyplácí ČSSZ tradičně na Slovensko (26 207 příjemců), dále do Spolkové republiky Německo a do Polska.

Zadavatel: ČSSZ | 25.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci OSSZ 74 692 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 255 osobám. Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 130. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 218 a Ústeckém – 135.

Zadavatel: ČSSZ | 25.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci OSSZ 88 469 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 460 osobám. Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 335. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 218 a Moravskoslezském – 155.

Zadavatel: ČSSZ | 18.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ prováděla k 30. 6. 2014 exekuční srážky u 72 656 důchodů. To je přibližně o 1 600 více než v prosinci loňského roku. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.

Zadavatel: ČSSZ | 18.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Jedním z bodů pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny je novela zákona o daních z příjmů, která předpokládá zavedení fakultativní elektronické komunikace s ČSSZ. Pro zaměstnavatele a OSVČ znamená i nadále zachování možnosti zasílat předepsané tiskopisy úřadu v listinné podobě.

Zadavatel: ČSSZ | 11.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Call centra  ČSSZ zodpověděla v uplynulém roce dotazy téměř 265 tisíc klientů. Za první polovinu roku 2014 se na ně telefonicky obrátilo již 156 tisíc lidí. Tři specializovaná call centra - pro důchodové pojištění, pro nemocenské pojištění a pro technickou pomoc - slouží veřejnosti každý všední den. Využít jich mohou klienti z celé České republiky i ze zahraničí, kteří se touto cestou dozvědí požadované informace nebo zkonzultují svoji situaci, aniž by museli osobně na pobočku.

Zadavatel: ČSSZ | 9.7.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ bylo do dnešního dne doručeno již více než 2 100 žádostí o dorovnávací přídavek, který se přiznává některým poživatelům českých a slovenských starobních důchodů. V 96 % případů vydala ČSSZ zamítavé rozhodnutí, protože žadatelé nesplnili pro přiznání přídavku zákonné podmínky.

Stránky