Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 14.10.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Účastníci kurzu úspěšně obhájili závěrečnou práci a vykonali zkoušku ze stěžejních tematických okruhů. Jejich roční studijní úsilí bylo slavnostně zakončeno předáním osvědčení. To převzali z rukou proděkanky pro celoživotní vzdělávání doc. JUDr. Heleny Práškové, CSc. v Malé aule Karolina.

Zadavatel: ČSSZ | 13.10.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Čtvrtstoletí práce pro klienty si ČSSZ připomene v blížícím se roce 2015. Již na letošní podzim ale připadá výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zákon č. 221/1924 Sb.), na jehož základech stojí systém sociálního zabezpečení dodnes.

Zadavatel: ČSSZ | 9.10.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z technických důvodů je dne 9. 10. 2014 call centrum pro nemocenské pojištění na telefonním čísle 840 406 040 dočasně nedostupné.
Na odstranění závady usilovně pracujeme.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Zadavatel: ČSSZ | 3.10.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Lidé, kteří pracují nebo pracovali v České republice i v Rakousku, mají příležitost informovat se o svých důchodových záležitostech u odborníků z obou států. Především pro tuto skupinu lidí připravila Česká správa sociálního zabezpečení a rakouská partnerská instituce Pensionsversicherungsanstalt česko-rakouský konzultační den. Uskuteční se v úterý 21. 10. 2014 ve Waidhofenu, na pobočce dolnorakouské nemocenské pokladny.

Zadavatel: ČSSZ | 29.9.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice i na Slovensku, budou mít možnost informovat se na své důchodové nároky z obou států. Pro tuto skupinu osob připravila Česká správa sociálního zabezpečení a slovenská Sociální pojišťovna 2. česko-slovenský konzultační den.

Zadavatel: ČSSZ | 17.9.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ evidovala v ČR na konci června letošního roku 2 866 146 důchodců, kterým vyplácela důchody starobní, invalidní, pozůstalostní. Z celkového počtu důchodců pobíralo starobní důchod 2 353 691 osob. To znamená, že na jednoho starobního důchodce připadalo 2,1 poplatníka.

Zadavatel: ČSSZ | 17.9.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku ledna roku 2015 začne platit opatření, které zlepší finanční situaci seniorů. Výše důchodů zmrazená v minulosti se bude opět každoročně navyšovat o třetinu růstu reálných mezd a sto procent nárůstu spotřebitelských cen. V příštím roce dostanou penzisté v průměru o 200 korun více.

Zadavatel: ČSSZ | 8.9.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

O aktuální situaci v oblasti sociálního pojištění hovořili ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a Vladimír Špidla, ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády, který dnes navštívil ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 4.9.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Rodiče, nejčastěji maminky, řeší v souvislosti s mateřstvím a péčí o děti i situace související s výplatou dávek nemocenského pojištění. Ptají se, kdy mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kdy na ošetřovné či nemocenské. ČSSZ proto přináší základní orientaci, jak řešit některé situace, s nimiž se pracovníci OSSZ nebo call centra nemocenského pojištění v praxi běžně setkávají.

Zadavatel: ČSSZ | 29.8.2014 | Veřejná správa, instituce, ČR

Maminky podnikatelky a někdy i podnikající otcové, kterým je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM), se pracovníků OSSZ často ptají, zda musejí samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat. Tyto situace mají svá pravidla.

Stránky