ÚOHS

Posláním Úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.

Abychom dosáhli tohoto cíle:

 • vedeme soutěžitele k tomu, aby se chovali v souladu s principy soutěžního práva
 • zasahujeme proti praktikám, jež narušují hospodářskou soutěž, jako jsou např. kartelové dohody, zneužití dominantního postavení aj.
 • současně však dáváme podnikům možnost, aby své nezákonné jednání, které dosud nemělo závažné dopady na trh, mohly samy napravit

Dohlížíme také na zadávání veřejných zakázek a koncesí, čímž zajišťujeme větší transparentnost při vynakládání veřejných prostředků

 • přezkoumáváme úkony zadavatelů veřejných zakázek
 • provádíme kontroly u zadavatelů
 • podílíme se na tvorbě a úpravách legislativy týkající se veřejných zakázek a koncesí

Zajištujeme dohled podle zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a jejím zneužití, v jehož rámci usilujeme mimo jiné o

 • nastoleni korektních vztahů mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli
 • odstranění nejkřiklavějších problémů - např. nesplácení faktur v zákonné lhůtě 30 dní

Monitorujeme a poskytujeme poradenství v otázkách veřejné podpory v České republice, aby její poskytování bylo v souladu s platnými pravidly Evropských společenství

 • koordinujeme a sledujeme poskytování VP
 • spolupracujeme s poskytovateli na notifikacích národních opatření VP a předkládáme je  Evropské komisi k posouzení
 • poskytujeme poradenství zejména poskytovatelům VP
Zadavatel: ÚOHS | 6.6.2014 | Sport, volný čas, zábava, ČR
Brno (Pressweb) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v prvostupňovém správním řízení soutěžiteli FORTUNA sázky a. s. vstup do společnosti TIPSPORT 02, která bude působit v oblasti stíracích losů. Po dokončení transakce bude FORTUNA sázky kontrolovat TIPSPORT 02 společně s dosavadním spoluvlastníkem, společností TERESINA SE. Rozhodnutí dosud není pravomocné.Společnost FORTUNA se zabývá...
Zadavatel: ÚOHS | 28.5.2014 | Praha, Veřejná správa, instituce
Brno/Praha (Pressweb) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 1 milion korun Hlavnímu městu Praze za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání dvou smluv souvisejících s projektem Opencard. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.Hlavní město Praha pochybilo, když dne 6.4.2012 zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku...
Zadavatel: ÚOHS | 20.5.2014 | Veřejná správa, instituce, Jihočeský kraj
Brno (Pressweb) - Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 250 000 Kč městu Velešín za nezákonný postup při zadávání veřejné zakázky „Provedení ZTV – Velešín JIH“. Město podepsalo smlouvu na realizaci předmětné zakázky, aniž by provedlo zadávací řízení.Zadavatel v roce 2008 vypsal veřejnou zakázku na provedení...
Zadavatel: ÚOHS | 6.5.2014 | Potraviny, tabák, ČR
Brno (Pressweb) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím skupině AGROFERT získat kontrolu nad producenty vajec ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. a Drůbežárny Osík, a.s. Rozhodnutí není dosud pravomocné.Drůbežárny Osík se zabývají produkcí konzumních slepičích vajec, které následně prodávají převážně prostřednictvím společnosti ČESKÁ VEJCE. Předmětem podnikání společnosti...
Obrázek uživatele ÚOHS
Zadavatel:

ÚOHS

třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
posta@compet.cz
Fax: +420 542 167 112
Tel: +420 542 167 111