Agrofert může převzít producenty vajec

Zadavatel: ÚOHS | 6.5.2014 | Potraviny, tabák

Brno (Pressweb) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím skupině AGROFERT získat kontrolu nad producenty vajec ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. a Drůbežárny Osík, a.s. Rozhodnutí není dosud pravomocné.

Drůbežárny Osík se zabývají produkcí konzumních slepičích vajec, které následně prodávají převážně prostřednictvím společnosti ČESKÁ VEJCE. Předmětem podnikání společnosti ČESKÁ VEJCE je pouze prodej slepičích konzumních vajec. Sama se výrobou vajec nezabývá, nakupuje je zejména od svých akcionářů a následně je dodává do maloobchodních sítí na území České republiky. V menší míře společnost ČESKÁ VEJCE prodává slepičí vejce i pro průmyslové zpracování.

Úřad posuzoval dopady spojení na trzích výroby a prodeje slepičích konzumních vajec. Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na nízké tržní podíly dosahované spojujícími se soutěžiteli a relativně malé změny ve spojením dotčených oblastech způsobené uskutečněním navrhované transakce.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/036/HS013 – S350/2014

Témata: Agrofert, producenty vajec | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

ÚOHS

třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Tiskový mluvčí
+420 542 167 225
Obrázek uživatele ÚOHS
Posláním Úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.Abychom dosáhli tohoto cíle:vedeme soutěžitele k tomu, aby se chovali v souladu s principy soutěžního právazasahujeme proti praktikám, jež... vice ›
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
posta@compet.cz
Fax: +420 542 167 112
Tel: +420 542 167 111