Praha chybovala u Opencard i podruhé

Zadavatel: ÚOHS | 28.5.2014 | Veřejná správa, instituce

Brno/Praha (Pressweb) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 1 milion korun Hlavnímu městu Praze za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání dvou smluv souvisejících s projektem Opencard. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Hlavní město Praha pochybilo, když dne 6.4.2012 zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku „Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC“ a na jejím základě uzavřelo smlouvy č. INO/40/03/002741/2012 a č. INO/40/03/002742/2012 se společností HAGUESS, a.s. Pro použití jednacího řízení bez uveřejnění přitom nebyly splněny zákonné podmínky, přičemž postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Úřad neuznal argumentaci zadavatele, že na základě uzavřené licenční smlouvy nemohl zadat předmětnou zakázku jinému dodavateli než dosavadnímu poskytovateli služeb, jelikož zadavatel se odvolával na právní prostředí, které vytvořil sám vlastním jednáním. Uzavřením původní smlouvy o dílo a akceptací nevýhodných licenčních podmínek se totiž zadavatel sám aktivně podílel na vytváření omezení, od nichž následně odvozoval použití jednacího řízení bez uveřejnění. Nejednalo se tedy o objektivní důvody, k nimž by došlo nezávisle na vůli zadavatele, jelikož zadavateli byl znám dlouhodobý záměr realizace projektu Opencard, a zejména z toh oto důvodu bylo využití jednacího řízení bez uveřejnění v daném případě neoprávněné.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/045/VZ013 – S535/2013

Témata: Opencard, Praha | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

ÚOHS

třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Tiskový mluvčí
+420 542 167 225
Obrázek uživatele ÚOHS
Posláním Úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.Abychom dosáhli tohoto cíle:vedeme soutěžitele k tomu, aby se chovali v souladu s principy soutěžního právazasahujeme proti praktikám, jež... vice ›
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
posta@compet.cz
Fax: +420 542 167 112
Tel: +420 542 167 111