Fortuna se spojuje s Tipsportem v oblasti stíracích losů

Zadavatel: ÚOHS | 6.6.2014 | Sport, volný čas, zábava

Brno (Pressweb) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v prvostupňovém správním řízení soutěžiteli FORTUNA sázky a. s. vstup do společnosti TIPSPORT 02, která bude působit v oblasti stíracích losů. Po dokončení transakce bude FORTUNA sázky kontrolovat TIPSPORT 02 společně s dosavadním spoluvlastníkem, společností TERESINA SE. Rozhodnutí dosud není pravomocné.

Společnost FORTUNA se zabývá zejména provozováním loterií a podobných her, a to především v oblastech číselných loterií, okamžitých loterií a poskytováním neloterijních služeb. Je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost PENTA HOLDING.

Společnost TIPSPORT 02 náleží do skupiny TIPSPORT a dosud nebyla významněji aktivní na žádném trhu; její plánovaná činnost po realizaci posuzovaného spojení soutěžitelů má spočívat v provozování okamžitých loterií na území České republiky. Společnost TIPSPORT 02 byla dosud společně vlastněna skupinou TIPSPORT a společností TERESINA SE, která rovněž spadá do téže skupiny.

Úřad posuzoval dopady spojení na relevantní trh provozování okamžitých loterií. Vzhledem k tomu, že subjekt vzniklý spojením bude dosahovat v dané oblasti významného tržního podílu, prověřoval Úřad fúzi v tzv. druhé fázi správního řízení. Po podrobném prošetření pak konstatoval, že spojením vzniklý subjekt bude po spojení vystaven silné konkurenci ze strany společnosti SAZKA, která disponuje obdobným či větším tržním podílem. Úřad také provedl analýzy zaměřené na posouzení skutečnosti, zda spojující se soutěžitelé nepředstavují sobě navzájem natolik blízké konkurenty, že by jeji ch spojením mohlo dojít k podstatnému snížení konkurenčního tlaku na trhu, jež by mělo za následek zhoršení podmínek pro spotřebitele. Úřad posuzoval také možnost vzniku tzv. koordinovaných účinků na dotčeném relevantním trhu, stejně jako těchto účinků na trhu provozování kurzových sázek, což namítaly některé subjekty, jež v průběhu správního řízení vyjádřily své obavy z narušení hospodářské soutěže.

Na základě provedeného šetření Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu provozování okamžitých loterií na území České republiky.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/048/HS018 – S746/2013

Témata: Fortuna, Tipsport, stíracích losy | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

ÚOHS

třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Tiskový mluvčí
+420 542 167 225
Obrázek uživatele ÚOHS
Posláním Úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.Abychom dosáhli tohoto cíle:vedeme soutěžitele k tomu, aby se chovali v souladu s principy soutěžního právazasahujeme proti praktikám, jež... vice ›
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
posta@compet.cz
Fax: +420 542 167 112
Tel: +420 542 167 111