Zemědělství, ekologie

Zadavatel: UNIPEX CZ s.r.o. | 27.5.2014 | Zemědělství, ekologie
České Budějovice (Pressweb) - E-shop Vše pro farmu je jedním z největších prodejců chovatelských a jezdeckých potřeb. Málo se však ví, že nejde jenom o obchod, ale také o společnost, která si některé zboží také sama vyrábí. A když mluvíme o vlastní výrobě, nemyslíme tím, že si u Kamíra objednají výrobu u dodavatele, ale o vlastní výrobní hale pro svařování železných konstrukcí, nacházející...
Zadavatel: Státní veterinární správa | 12.5.2014 | Zemědělství, ekologie, ČR
Praha (Pressweb) - Pro používání pesticidů a fungicidů, které jsou nebezpečné pro včely, platí přísné předpisy. A přesto krajské veterinární správy, v součinnosti s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ, dříve Státní rostlinolékařská správa), řeší řadu případů úhynů včel v souvislosti s podezřením na otravu po aplikaci těchto látek.Je třeba zemědělce...
Zadavatel: UNIPEX CZ s.r.o. | 7.5.2014 | Zemědělství, ekologie
České Budějovice (Pressweb) - Společnost Kamír & Co. s.r.o., provozovatel e-shopu Vše pro farmu, patřící ke špičce v prodeji chovatelských potřeb a jezdeckých potřeb, připravila pro své zákazníky specialitu týkající se elektrických ohradníků. Každý, kdo někdy připravoval stavbu elektrického ohradníku, si určitě pamatuje, že naplánovat takovou stavbu není lehké. Mezi obtíže patří třeba...
Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 6.3.2014 | Zemědělství, ekologie
Praha (Pressweb) - 6. března 2014: Dodavatelé pohonných hmot jsou povinni postupně snižovat emise skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot. Za tímto účelem musí každoročně do 15. března zpracovávat zprávu o emisích za předchozí kalendářní rok, která podléhá ověření nezávislou autorizovanou osobou. Prvním milníkem je dosažení úspory o 2 % do 31. 12. 2014 v porovnání s emisemi...
Zadavatel: Státní veterinární správa | 26.2.2014 | Zemědělství, ekologie, ČR
Praha (Pressweb) - Státní veterinární správa je veřejností vnímána především jako orgán, který dozírá na zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. Ano, je tomu tak, však také každý měsíc navštíví na webových stránkách www.svscr.cz „Výsledky kontrol“ přes dva tisíce zájemců.Avšak ne každý si uvědomí, že než se začnou potraviny „vyrábět“, je třeba dbát na zdraví zvířat a zajistit zdravotně...
Zadavatel: Státní veterinární správa | 20.2.2014 | Zemědělství, ekologie, ČR
Praha (Pressweb) - Již na počátku měsíce února (3. 2.) upozornila Státní veterinární správa všechny krajské veterinární správy, že je třeba být v úzkém kontaktu s chovateli prasat a farmově chovaných prasat divokých i s myslivci s ohledem na možné riziko zavlečení afrického moru prasat. Bylo totiž diagnostikováno několik případů v Litvě a nyní, v posledních dnech, hlásí...
Zadavatel: Státní veterinární správa | 29.1.2014 | Zemědělství, ekologie, ČR
Praha (Pressweb) - V rámci monitoringu nákaz zvířat, zejména pokud jde o volně žijící zvířata, je ideálním indikátorovým zvířetem liška. Počítá se s vyšetřením čtyř ulovených lišek na 100 kilometrů čtverečních. To znamená, že se u nás vyšetří každoročně na celém území republiky kolem 3 – 4 000 ulovených lišek. Samozřejmě, řekne-li se liška, okamžitě se vybaví vzteklina. Ano, to je...
Zadavatel: Státní veterinární správa | 16.1.2014 | Zemědělství, ekologie, ČR
Praha (Pressweb) - V Moravském Krumlově a v Ostravě Mariánských Horách (Jihomoravský a Moravskoslezský kraj) zjistili veterinární inspektoři v prodejně a ve výrobně celkem 4 kg vepřových srdcí, u kterých neodpovídala skladovací teplota, dále přes 2 kg vepřových jater a přes 4 kg vepřového jazyka, též teplejších, než ukládají předpisy. V obou případech bylo nařízeno stáhnout...
Zadavatel: Státní veterinární správa | 10.1.2014 | Zemědělství, ekologie, Plzeňský kraj
Praha (Pressweb) - V ozdravování chovů skotu od IBR (infekční bovinní rhinotracheitidy) v naší republice jsme zaznamenali významný úspěch – první kraj je prostý, je to Plzeňský kraj.Ozdravování od IBR v ČR dospělo do fáze, že jsou tři čtvrtiny chovných (reprodukčně využívaných) stád skotu prosté této nákazy. Od IBR lze opravu ozdravit, dokázali to mnozí chovatelé, kterým se podařilo za...
Zadavatel: Státní veterinární správa | 19.12.2013 | Zemědělství, ekologie, ČR
Praha (Pressweb) - Na konci roku je čas bilancovat a při této příležitosti lze konstatovat, že jeden ze stěžejních úkolů státního veterinárního dozoru se daří plnit. Jde o ochranu státního území před zavlečením nebezpečných nákaz zvířat.Při pohledu na každotýdenní hlášení ze systému ADNS si je možné uvědomit, s čím u nás, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nemáme problém. Není to ale...

Stránky