Od června platí přísnější evropská kritéria pro monitoring salmonel na jatkách

Zadavatel: Státní veterinární správa | 27.5.2014 | Zemědělství, ekologie

Praha (Pressweb) - Jde o zpřísnění limitu pro výskyt salmonel u jatečně upravených těl prasat, jako kritéria hygieny výrobního procesu na porážkách prasat. Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 totiž stanoví mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a pravidla, která musejí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat.

Od letošního 1. června se limit pro salmonely u jatečně upravených těl prasat zpřísňuje, a to tak, že z 50 odebraných vzorků může být salmonela přítomna maximálně ve třech (do 31. 5. 2014 v pěti vzorcích).

Nařízení č. 2073/2005 rovněž vyžaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků analyzovali trendy ve všech výsledcích vyšetření. K tomuto účelu vytvořila Státní veterinární správa pro provozovatele porážek tabulky, ve kterých lze evidovat výsledky vyšetření k ověření kritérií hygieny výrobního procesu. Tyto tabulky jsou ke stažení zde:

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/formulare-ke-stazeni/vyhodnoceni-vysledku-vysetreni-jut/trendy-mikrobiologickych-vysledku.html

Na základě zpřísněného limitu pro salmonely u jatečně upravených těl prasat, je na webových stránkách Státní veterinární správy k dispozici i nový soubor „Trendy mikrobiologických výsledků prasat_ s platností od 1. 6. 2014.xlsx“ pro ukládání mikrobiologických výsledků vyšetření, a to od 1. 6. 2014.

Pro možnost evidence výsledků vyšetření na salmonely u jatečně upravených těl prasat před 1. 6. 2014 bude soubor „Trendy mikrobiologických výsledků_ prasata_s platností do 31. 5. 2014.xlsx“ dále ponechán ke stažení na stránkách www.svscr.cz (sekce Formuláře ke stažení).

Vzhledem k riziku možného výskytu salmonelózy u lidí rozhodla Komise o zpřísnění kritérií pro posuzování hygieny při porážce prasat, aby bylo toto riziko zásadně sníženo. Je to dobrá zpráva pro zákazníky, nicméně je na místě opět zopakovat, že při přípravě pokrmů je třeba dbát zásad biologické bezpečnosti, tj. skladovat maso a nakládat s ním tak, aby se zabránilo druhotné kontaminaci salmonelami, které jsou stále přítomné v prostředí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Témata: monitoring salmonel | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Státní veterinární správa

Slezská 100/7
Praha 2
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí
mluvci@svscr.cz
+420 227 010 219
Obrázek uživatele SVS ČR
Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živičišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i... vice ›
Státní veterinární správa
Slezská 100/7
Praha 2
Česká republika
podatelna@svscr.cz
Tel: +420 27 010 142