TÜV SÜD

Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 3.2.2016 | Potraviny, tabák, ČR
Praha (Pressweb) - Společnost TÜV SÜD Czech se stala již tradičně partnerem Reprezentačních slavností piva a minerálních vod v Českých Budějovicích, kde se 1.- 6. .února 2016  koná jejich 26. ročník. Více než 200 pivovarů bude usilovat o získání prestižní Zlaté pivní pečetě v 29 kategoriích. Z hlediska účasti pivovarů v odborné degustační soutěži jsou Slavnosti piva v...
Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 18.9.2015 | Auto-moto, logistika, Evropa
Praha (Pressweb) - Čas na vývoj nových modelů vozidel se stále zkracuje. Současně se výrobci automobilů neustále snaží o snižování nákladů. Efektivními metodami jsou simulace a nedestruktivní zkoušky. Se zařízením Dynamic Component Testing (DYCOT) se TÜV SÜD stává kompetentním nezávislým partnerem průmyslu ve fázi vývoje. V příštím roce rozšíří tato expertní organizace své stávající zařízení v...
Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 16.10.2014 | Průmysl, energetika, ČR
Praha (Pressweb) - Štěpán Rabiňák bude zodpovědný za rozvoj strategických aktivit v oblasti automobilového průmyslu. Součástí jeho náplně tak bude také získávání nových zákazníků a rozvoj nových obchodních příležitostí.„Od nástupu nového Specialisty rozvoje obchodu si slibuji  nejen posílení našich obchodních aktivit směrem k tradičním zákazníkům v České republice, ale také jejich...
Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 17.9.2014 | Kariéra, vzdělávání, ČR
Praha (Pressweb) - Prof. Dr. Peter Schaff, generální ředitel globální divize Management Service z TÜV SÜD AG, byl jmenován předsedou Nezávislé mezinárodní organizace pro certifikaci (Independent International Organisation for Certification, IIOC). Členové IIOC volí nového předsedu každé dva roky.IIOC byla založena v roce 1993 jako nezávislá organizace s cílem sjednotit oblasti standardizace,...
Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 25.8.2014 | Kultura, hudba, divadlo, ČR
Praha (Pressweb) - Česká certifikační společnost TÜV SÜD Czech i letos podpořila mezinárodní soutěž univerzitních týmů Formula Student. Po loňském úspěšném zahájení této soutěže v České republice se do letošního ročníku Formule Student přihlásilo 32 týmů z 30 univerzit a 13 zemí.V rámci programu neveřejných dní (7. a 8. srpna) vedla TÜV SÜD Czech technické přejímky, které ověřily splnění...
Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 28.5.2014 | Průmysl, energetika, ČR
Praha (Pressweb) - TÜV SÜD zvyšuje bezpečnost investic ve fotovoltaickém sektoru a podporuje investory, generální dodavatele a majitele, výrobce a dovozce po celém světě. Na veletrhu Intersolar Europe 2014, který se koná od 4. do 6. června, budou experti předního mezinárodního poskytovatele technických služeb předvádět svou nabídku služeb, které pokrývají celý hodnotový řetězec PV průmyslu. V...
Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 24.4.2014 | Průmysl, energetika
Praha/Ženeva (Pressweb) - Expert z TÜV SÜD Michael Sippl obdržel od Mezinárodní elektrotechnické komise (International Electrotechnical Commission, IEC) cenu IEC 1906 pro rok 2013. Při předávání ceny IEC ocenila jeho dlouholeté služby jako předsedy Technické komise č. 62 a zejména jeho pomoc při revizi série norem IEC 60601, která vychází z praxe a odráží současný stav vědy a techniky....
Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 14.3.2014 | Potraviny, tabák, ČR
Praha (Pressweb) - 13. března 2014: Pouze 11 procent rozlohy zemědělské půdy na světě tvoří obdělávatelná půda. Nepříznivé počasí, vysušování, zasolování a probíhající klimatické změny ohrožují výnosy sklizní. Protože je ale na této úrodě životně závislá sedmimiliónová světová populace, používají zemědělci na celém světě pesticidy. Potravinoví experti TÜV SÜD poskytují informace o úrovni...
Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 6.3.2014 | Zemědělství, ekologie
Praha (Pressweb) - 6. března 2014: Dodavatelé pohonných hmot jsou povinni postupně snižovat emise skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot. Za tímto účelem musí každoročně do 15. března zpracovávat zprávu o emisích za předchozí kalendářní rok, která podléhá ověření nezávislou autorizovanou osobou. Prvním milníkem je dosažení úspory o 2 % do 31. 12. 2014 v porovnání s emisemi...

Stránky