Michael Sippl obdržel cenu IEC 1906

Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 24.4.2014 | Průmysl, energetika

Praha/Ženeva (Pressweb) - Expert z TÜV SÜD Michael Sippl obdržel od Mezinárodní elektrotechnické komise (International Electrotechnical Commission, IEC) cenu IEC 1906 pro rok 2013. Při předávání ceny IEC ocenila jeho dlouholeté služby jako předsedy Technické komise č. 62 a zejména jeho pomoc při revizi série norem IEC 60601, která vychází z praxe a odráží současný stav vědy a techniky.

Michael Sippl, specialista na bezpečnostní testování elektrických zdravotnických prostředků ze společnosti  TÜV SÜD Product Service GmbH, od roku 1997 do roku 2011 předsedal Pracovní skupině 14 (PK 14) „Testování podle všeobecné bezpečnostní normy“ v Technické komisi č. 62 (TK 62) Mezinárodní elektrotechnické komise. Tato pracovní skupina připravuje mezinárodní normy a příslušné publikace týkající se elektrických zdravotnických prostředků, systémů a softwaru. Ve své funkci předsedy PK 14 poskytoval M. Sippl mnoho let své služby ve prospěch uživatelsky přívětivého a prakticky orientovaného rozvoje standardizace v oblasti elektrických zdravotnických prostředků a systémů. „Zkušební normy musí splňovat dva požadavky: musí zvyšovat bezpečnost výrobku a umožňovat implementaci v praxi,“ říká Michael Sippl při vysvětlování svého nejdůležitějšího zájmu. Jeho interpretace problematiky komplexní aplikace zásadním způsobem přispěla ke druhému a třetímu vydání normy IEC 60601-1 a její první revize.

Cena IEC 1906 připomíná rok založení IEC. Vyznamenává experty z IEC, jejichž práce je pro IEC klíčová, a uděluje se od roku 2004. „Je to velmi osobní cena a jsem velmi rád, že jsem ji dostal,“ říká Michael Sippl, který je sice stále aktivní v TK 62, ale předsednictví PK 14 předal svému kolegovi z TÜV SÜD Martinu Schnee­bergovi. Tito dva přední experti umožňují TÜV SÜD Product Service poskytovat výrobcům zdravotnických prostředků klíčový informační náskok a nabízí jim maximální jistotu při rozhodování o komplexních otázkách.

Poznámka: fotografie z udělení ceny IEC 1906 Michaelu Sipplovi z TÜV SÜD (vlevo)

Témata: TÜV SÜD

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

TÜV SÜD Czech

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Kontaktní osoba: Štefánia Recskyová
PR & Marketing Manager
stefania.recskyova@tuv-sud.cz
+ 420 239 046 807
Obrázek uživatele TÜV SÜD
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání ve všech odvětvích průmyslu a služeb.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Česká republika
info@tuv-sud.cz
Tel: +420 239 046 800