Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 1.12.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště.

Zadavatel: ČSSZ | 30.11.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ informuje klienty o změně provozu pokladen, která souvisí s koncem letošního roku. Pokladny pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti na okresních správách sociálního zabezpečení, na Pražské správě sociálního zabezpečení a jejich územních pracovištích, budou otevřeny naposledy ve středu 21. 12 2016.

Zadavatel: ČSSZ | 25.11.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Jestliže za celý rok 2014 činila částka vyplacená věřitelům z exekučních srážek na důchody přesně 1 527 884 tisíc korun, letos ČSSZ podobně vysokou sumu vyplatila věřitelům již od ledna do září. Exekuce z důchodů totiž jen za těchto devět měsíců dosáhly výše 1 468 137 tisíc korun. Vyplývá to z údajů ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 10.11.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Již pošesté připravila ČSSZ ve spolupráci se slovenskou Sociální pojišťovnou jedinečný poradenský den pro zájemce o osobní konzultaci k problematice česko-slovenských důchodů. Ten se bude konat ve středu 23. 11. v klientském centru při ústředí ČSSZ v Praze.

Zadavatel: ČSSZ | 10.11.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Letos od ledna do září zkontrolovali pověření pracovníci OSSZ 118 419 lidí na tzv. neschopence. Ve 2 594 případech bylo přistoupeno k udělení postihu za nedodržování lékařem stanoveného „režimu léčby“. Nejvíce postihů bylo uděleno v Plzeňském kraji (391), naopak nejméně v Jihočeském kraji (54). Vyplývá to z údajů ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 9.11.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ vydala v letech 2014–2015 přibližně 750 000 rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění. Kancelář veřejného ochránce práv (VOP) se ve stejném období zabývala zhruba 850 podněty stěžovatelů z oblasti důchodového pojištění. Za pochybení označila 87 z nich, což představuje 0,01 % z celkového počtu rozhodnutí ČSSZ ve věcech důchodového pojištění.

Zadavatel: ČSSZ | 4.11.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Nemoci dýchací soustavy jsou na špici žebříčku nejčastějších příčin stonání lidí na tzv. neschopence tradičně již několik let. Ani období od ledna do září letošního roku nebylo výjimkou, opět byly nejčastějším důvodem dočasné pracovní neschopnosti pojištěnců, a to ve 369 564 případech. Za stejné období ČSSZ evidovala celkem 234 060 případů onemocnění pohybové soustavy.

Zadavatel: ČSSZ | 4.11.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z celkového počtu 1 157 906 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti, tzv. neschopenek vypsaných za první tři čtvrtletí roku 2016 nejvíce připadlo na Středočeský kraj. Bylo jich 133 088. Vyplývá to z údajů ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 3.11.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Průměrný starobní důchod, který v září 2016 vyplácela ČSSZ, činil 11 441 korun, což je o 107 korun více než loni. Celkem bylo v ČR vyplaceno téměř 2,4 milionu starobních důchodů a to je zhruba o 18 500 více než ke stejnému datu roku loňského. Bezmála 600 tisíc z nich tvořily předčasné důchody (tj. důchody vyplácené důchodcům, kteří ještě nedosáhli důchodového věku tak i těm, kteří již důchodového věku dosáhli). Celkový počet vyplacených důchodů v ČR byl téměř 3,5 milionu.

Zadavatel: ČSSZ | 31.10.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Zájemcům o informativní výpočet budoucího starobního důchodu bude
stačit jen pár kliknutí a dozví se jeho orientační výši. Ode dneška mohou
budoucí důchodci, klienti ČSSZ, využívat novou službu
ePortálu ČSSZ. Je jí online důchodová kalkulačka, která automaticky „načte“
údaje evidované v ČSSZ na tzv. důchodovém kontě. Důchodová kalkulačka
je na ePortálu ČSSZ přístupná pod službou „Informativní výpočet starobního
důchodu“ všem vlastníkům datových schránek (datovek).

Stránky