Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 16.2.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

OSSZ Kroměříž  pořádá v úterý 14. března 2017 v době od 8:00 do 11:00 hodin a v úterý 21. března v době od 13:00 do 16:00 hodin bezplatné školení v oblasti nemocenského pojištění (školení zdravotnických zařízení v oblasti evidence práce neschopných).

Zadavatel: ČSSZ | 13.2.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Téměř 1,6 milionu ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2016 ČSSZ. Lékaři vloni ukončili o zhruba 58 tisíc tzv. neschopenek více než v roce 2015. Průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti se ve srovnání s rokem 2015 prodloužila pouze o necelý den. Z údajů ČSSZ vyplývá, že v loňském roce stonali lidé v průměru 42 dní. Výdaje na nemocenské činily vloni téměř 17 mld. Kč.

Zadavatel: ČSSZ | 10.2.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

OSSZ provedly od ledna do prosince 2016 celkem 153 500 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců. Vloni tak byl zkontrolován přibližně každý desátý nemocný na tzv. neschopence (ukončeno 1 584 879 dočasných pracovních neschopností). Postih byl udělen 3 514 pojištěncům. Z údajů ČSSZ vyplývá, že je to o 136 postihů méně než za stejné období roku 2015.

Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 8.2.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR
Praha (Pressweb) - Propojit získané znalosti s praxí a získat větší přehled o nových trendech? To vám zajistí studium MBA. Úspěšné absolvování MBA je v podstatě už pozvánkou na vyšší manažerskou pozici, pokud o ni usilujete.  V dnešní době, kdy je mnoho vysokoškolských absolventů, je to dobrá konkurenční výhoda. Stačí se podívat, kdo má ve velkých společnostech titul MBA.To už je...
Zadavatel: ČSSZ | 6.2.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pečlivé prostudování tzv. inventur OSVČ, které obsahují tabulku se souhrnem předpisů a plateb a jsou tak užitečným podkladem pro správné vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, může minimalizovat chyby při jeho vyplňování. ČSSZ zahájila každoroční rozesílání inventur OSVČ. Odeslat jich musí více než 770 tisíc, přičemž 12 % elektronicky přímo do datových schránek OSVČ.

Zadavatel: ČSSZ | 2.2.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

V prosinci loňského roku ČSSZ evidovala více než 677 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které odváděly zálohy na pojistné na důchodové pojištění, před pěti lety jich bylo cca 42 tisíc víc. Celkový počet OSVČ v průběhu pěti let mírně klesl o zhruba 13 tisíc.
 

Zadavatel: ČSSZ | 30.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 13. října 2015 (dále jen „Smlouva“), vstoupí v platnost dne 1. února 2017. K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstoupí v platnost současně se Smlouvou.

Zadavatel: ČSSZ | 23.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Podání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout. ČSSZ v průměru ročně obdrží 81 tisíc žádostí o starobní důchod a 33 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod.

Zadavatel: ČSSZ | 18.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová bude jednat se zástupci IT firem o plánech a budoucnosti v oblasti informačních systémů ČSSZ. Po dobrých zkušenostech z loňského roku, tak bude pokračovat další kolo setkání se zástupci významných IT společností i v letošním roce.

Zadavatel: ČSSZ | 12.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z údajů ČSSZ vyplývá, že v prosinci 2016 pobíralo důchod 491 žen a 76 mužů, kterým bylo k 31. 12. 2016 sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (103), dále v Jihomoravském kraji (87) a Středočeském kraji (53).

Stránky