Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 6.2.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pečlivé prostudování tzv. inventur OSVČ, které obsahují tabulku se souhrnem předpisů a plateb a jsou tak užitečným podkladem pro správné vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, může minimalizovat chyby při jeho vyplňování. ČSSZ zahájila každoroční rozesílání inventur OSVČ. Odeslat jich musí více než 770 tisíc, přičemž 12 % elektronicky přímo do datových schránek OSVČ.

Zadavatel: ČSSZ | 2.2.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

V prosinci loňského roku ČSSZ evidovala více než 677 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které odváděly zálohy na pojistné na důchodové pojištění, před pěti lety jich bylo cca 42 tisíc víc. Celkový počet OSVČ v průběhu pěti let mírně klesl o zhruba 13 tisíc.
 

Zadavatel: ČSSZ | 30.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 13. října 2015 (dále jen „Smlouva“), vstoupí v platnost dne 1. února 2017. K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstoupí v platnost současně se Smlouvou.

Zadavatel: ČSSZ | 23.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Podání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout. ČSSZ v průměru ročně obdrží 81 tisíc žádostí o starobní důchod a 33 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod.

Zadavatel: ČSSZ | 18.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová bude jednat se zástupci IT firem o plánech a budoucnosti v oblasti informačních systémů ČSSZ. Po dobrých zkušenostech z loňského roku, tak bude pokračovat další kolo setkání se zástupci významných IT společností i v letošním roce.

Zadavatel: ČSSZ | 12.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z údajů ČSSZ vyplývá, že v prosinci 2016 pobíralo důchod 491 žen a 76 mužů, kterým bylo k 31. 12. 2016 sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (103), dále v Jihomoravském kraji (87) a Středočeském kraji (53).

Zadavatel: ČSSZ | 9.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Zákon o ukončení důchodového spoření, který nabyl účinnosti v lednu loňského roku, poskytuje účastníkům důchodového spoření (tzv. II. pilíře) možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění. Pokud se pro tuto možnost rozhodnou, musejí nejpozději do pátku 30. 6. 2017 uplatnit žádost o sdělení výše doplatku pojistného u okresní správy sociálního zabezpečení v místě podle svého trvalého pobytu. Doplatek pojistného na důchodové pojištění je třeba uhradit do 29. 12. 2017.

Zadavatel: ČSSZ | 6.1.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017.

Zadavatel: ČSSZ | 13.12.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z důvodu technické poruchy je Call centrum pro nemocenské pojištění dočasně mimo provoz. Klientům se za dočasnou nedostupnost služeb Call centra omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

Zadavatel: ČSSZ | 7.12.2016 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2017. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat. O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 2,2 %.

Stránky