Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 7.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z údajů ČSSZ vyplývá, že letos k 30. červnu měly okresní správy sociálního zabezpečení ve své evidenci více než 992 tisíc OSVČ, což je o zhruba 1 400 osob více oproti stejnému období loňského roku.

Zadavatel: ČSSZ | 4.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Respirační onemocnění zapříčinila letos od ledna do června bezmála 400 tisíc dočasných pracovních neschopností. Z ostatní diagnózy dominovaly nemoci pohybové soustavy. Častěji i déle stonaly ženy, nejvíce ukončených případů pracovní neschopnosti bylo u věkové skupiny 40-49 let. Vyplývá to z evidence ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 3.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Za prvních šest měsíců evidovala ČSSZ přes 942 tisíc případů ukončených dočasných pracovních neschopností. To je o 10,5 % více než za stejné období loňského roku. Za pololetí se jen na nemocenském vyplatilo 10 mld. Kč.

Zadavatel: ČSSZ | 27.7.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ považuje za důležité objektivizovat informace uvedené v článcích dnešního vydání MF Dnes, které se týkaly činnosti lékařské posudkové služby ČSSZ a ke kterým v zásadě nedostala možnost se vyjádřit.

Zadavatel: ČSSZ | 24.7.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z údajů ČSSZ vyplývá, že letos k 30. červnu činila průměrná výše starobního důchodu 11 807 Kč a úřad vyplatil celkem přes 3,6 mil. všech druhů důchodů, z toho přes 95 tisíc důchodů náleželo klientům žijícím v zahraničí.

Zadavatel: ČSSZ | 21.7.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Za prvních šest měsíců letošního roku obdržela ČSSZ téměř 108 tisíc žádostí o důchod, z toho bezmála 9% podíl tvořily žádosti, ve kterých lidé uvedli, že pracovali, resp. získali dobu důchodového pojištění i v cizině.

Zadavatel: ČSSZ | 17.7.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od ledna do června letošního roku ČSSZ vybrala na pojistném na sociální zabezpečení bezmála 214 mld. Kč, naproti tomu na důchodech a dávkách nemocenského pojištění vyplatila 220 mld. Kč.

Zadavatel: ČSSZ | 14.7.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z údajů ČSSZ vyplývá, že v červnu 2017 pobíralo důchod 468 žen a 55 mužů, kterým bylo sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (93) a v Jihomoravském kraji (78), nejméně v kraji Karlovarském (12).

Zadavatel: ČSSZ | 13.7.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

I když zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost každoročně každému svému zaměstnanci vyhotovit evidenční list důchodového pojištění a předložit ho k evidenci ČSSZ, ne vždy svou povinnost z různých důvodů splní. Pokud máte uschovány stejnopisy evidenčních listů, můžete jimi prokázat dobu svého zaměstnání i výdělky, a to i v případě, že zaměstnavatel originál evidenčního listu neodeslal ČSSZ nebo za vás jako za zaměstnance neodvedl pojistné.

Zadavatel: ČSSZ | 4.7.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Červen je zpravidla měsícem, kdy žáci ukončují povinnou školní docházku, a studenti své studium maturitou nebo absolutoriem na středních či vyšších odborných školách. Pokud jim ČSSZ vyplácí sirotčí důchod, potrvá jeho výplata při splnění zákonem stanovených podmínek i během července a srpna.

Stránky