Jak hledat nové zaměstnance

Zadavatel: GoodShape | 25.3.2014 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - Kvalitní zaměstnanci jsou základem každé firmy.  Jsou to právě zaměstnanci, kdo udržují firmu v chodu. Jak najít ty správné zaměstnance?

Definice pracovní pozice

Pro úspěch jakéhokoliv hledání je nutné vědět, co hledáme. To platí i pro naše nové zaměstnance. V první řadě musíme definovat požadavky na pracovní místo. V případě již existujících pozic je definování pracovní náplně a kompetencí snazší. U nově vznikajících míst je třeba provést podrobnější analýzu návaznosti pracovních úkonů. Čím podrobněji popíšeme pracovní pozici, tím snáze vytvoříme vhodný profil ideálního zaměstnance.

Pracovní místo definují:

  • pracovní činnosti,
  • pracovní podmínky,
  • kvalifikační požadavky
  • zdravotní podmínky

Vhodnou pomůckou pro určení konkrétní pozice je Národní soustava povolání. Správná definice pracovního místa ovšem nestačí. Pokud chceme získat kvalitní zaměstnance, tak je také musíme vhodně motivovat. Součástí pracovní pozice jsou i benefity. Benefity můžou být hmotné i nehmotné. Nabízené benefity spoluvytvářejí image firmy a prezentují firemní hodnoty. Jsou tím, co odlišuje práci ve vaší firmě od práce na podobné pozici jinde.

Inzerce pracovního místa

Pokud již máme definované požadavky a benefity  pracovního  místa, tak můžeme přistoupit k inzerci. Stále oblíbenější je inzerce na internetu. U některých pozic lze uvažovat i o inzerci v tisku.

Tradičním řešením je inzerce pracovního místa na Úřadu práce. Inzerované pozice jsou zveřejňované na portálu MPSV, odkud jsou agregované do pracovních portálů. Inzerované pozice také ÚP zveřejňují  na svých nástěnkách a nabízí uchazečů o práci ve své evidenci.

Pracovní portály a profesní sociální sítě jsou další možnosti personální inzerce. Publikace jednoho inzerátu na prestižnějších portálech stojí i desítky tisíc.  I přes vynaložené prostředky ovšem nemáte žádnou jistotu, že zde naleznete zaměstnance, který bude vyhovovat vaším představám.

Praktickým řešením je využití služeb personální agentury PŘEDVÝBĚR.CZ, která dokáže pokrýt všechny významné pracovní portály a to i s nižšími náklady, než při inzerci svépomocí.

Personální agentura

Inzerovat pracovní místo lze svépomocí. Zdánlivě snadný úkon však nese skryté náklady. Na zadanou pozici se vám můžou přihlásit desítky až stovky uchazečů. Vzniká tím silná administrativní zátěž pro vaší firmu. Životopisy je nutné přečíst, protřídit a pozvat uchazeče na pohovor. Delegování předvýběru zaměstnanců na personální agenturu je praktickým řešením, které vaší firmě ušetří čas i peníze.

V případě inzerce pracovního místa se na pozice hlásí zejména uchazeči, kteří hledají práci. Personální agentury mají i vlastní databáze a aktivně “loví mozky”. Personální agentura  může zajistit i uchazeče, kteří aktivně práci nehledají, ale jen o možnosti změny zaměstnavatele uvažují.

U běžné personální agentury je nutné počítat s odměnou za zprostředkování ve výši trojnásobku platu na zadané pozici. Odměna se tak vztahuje na každého zaměstnaného uchazeče. V agentuře PŘEDVÝBĚR.CZ se platí za službu fixní částka a je jen na vás, kolik uchazečů se rozhodnete zaměstnat. Díky systému telefonického ověřování životopisů zaručuje PŘEDVÝBĚR.CZ i jistotu relevantních  uchazečů.  S personální agenturou PŘEDVÝBĚR.CZ budete mít první vhodné uchazeče již do 5 dnů.

Témata: hledání zaměstnanců, personální agentura, zaměstnání, práce, podnikání, personalistika, zaměstnanci, služby, služby personální agentury | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

GoodShape

Národní 340/21
11000 Praha
GoodShape
Národní 340/21
11000 Praha
Česká republika
info@goodshape.cz
Tel: +420 223 007 588