ČR

Zadavatel: ČSSZ | 8.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Žadatelé o sirotčí důchod se samozřejmě dotazují, jaká bude jeho výše a z čeho se vypočítá. Výše sirotčího důchodu je odvozena od výše procentní výměry důchodu zemřelého rodiče. Pokud zesnulá osoba nepobírala důchod, stanoví se výše sirotčího důchodu z důchodu starobního nebo invalidního, na který by měla nárok k datu úmrtí. Výše sirotčího důchodu, stejně jako ostatních druhů důchodů, závisí na délce získané doby pojištění a dosahovaných výdělcích.

Zadavatel: ČSSZ | 7.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Od začátku letošního roku do konce září bylo provedeno téměř 111 tisíc kontrol dodržování režimu práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 856 osobám. Podle celorepublikové evidence pracovníci OSSZ zkontrolovali každého devátého nemocného, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku.

Zadavatel: Coolhousing.net | 6.11.2013 | Telekomunikace, IT, ČR
Praha (Pressweb) - Společnost Coolhousing rozšiřuje svou nabídku virtuálních serverů. Zákazníci dostanou na výběr z více hardwarových konfigurací a k tomu navíc možnost rozšiřovat každý základní tarif o příplatkovou kapacitu RAM nebo pevného disku.Jednou z priorit společnosti Coolhousing je poskytování služeb na platformách, které vždy odpovídají nejen technologickým, ale i obchodním požadavkům...
Zadavatel: ČSSZ | 6.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Přes jeden milion ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala k 30. 9. 2013 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností zvýšil o více než 12 %. Největšího počtu případů dosáhla stejně jako vloni Praha a kraje Středočeský a Moravskoslezský.

Zadavatel: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. | 5.11.2013 | Stavebnictví, ČR
Polná (Pressweb) - Oxid uhelnatý (CO) je vysoce jedovatý plyn. Dobrou pomůckou je měřicí přístroj, který zvukovým signálem upozorní na překročení hodnot CO, skener CO a vy si budete moci zachránit život.Mnozí si myslí, že zemní plyn je bezpečný. Omyl! Oxid uhelnatý (CO) je vysoce jedovatý plyn. Je bezbarvý nedráždivý, bez zápachu. Vzniká při nedokonalém spalování látek, jejíž molekuly obsahují...
Zadavatel: ČSSZ | 5.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se nejednou setkávají např. s mylným názorem, že pozůstalé manželce nebo manželovi, bude vyplácen důchod ve stejné výši, jako pobírala zesnulá osoba. ČSSZ vysvětluje, na čem výše vdovského a vdoveckého důchodu závisí. Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje výdělečnou činnost vdovy nebo vdovce.

Zadavatel: ČSSZ | 1.11.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení se opakovaně, zejména v souvislosti s úmrtím mladších lidí, setkávají s údivem pozůstalých, když se dozví, že pro nárok na sirotčí důchod musela zesnulá osoba získat potřebnou dobu pojištění.

Zadavatel: ČSSZ | 31.10.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Dne 1. 11. 2013 nabývá účinnosti zákon, který ruší kartu sociálních systémů, tzv. sKartu. V praxi to bude znamenat, že během následujícího půl roku, tedy do 30. 4. 2014, proběhnou veškeré procesy, které ukončí její existenci.

Zadavatel: ČSSZ | 30.10.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Průměrná výše sólo vypláceného starobního důchodu (vč. předčasného) činila ke konci září letošního roku 10 957 Kč. U mužů pak dosáhl výše 12 138 Kč a u žen 9 944 Kč. Invalidní důchod třetího stupně činil průměrně 10 252 Kč (druhého stupně 6 703 Kč a prvního stupně 6 017 Kč).

Zadavatel: ČSSZ | 29.10.2013 | Veřejná správa, instituce, ČR

Co očekává lékařská posudková služba od změn v posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, které se od ledna příštího roku nebude odvíjet od posouzení stupně závislosti a schopnosti mobility a orientace? Tuto a další otázky položil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun během úterního setkání se zástupci lékařské posudkové služby ČSSZ a MPSV.

Stránky