právní služby

Zadavatel: Profispolečnosti.cz s.r.o. | 5.9.2016 | Obchod, e-commerce, ČR
Praha (Pressweb) - Smlouva je dokument upravující práva a povinnosti dvou či více smluvních stran v určité konkrétní situaci. Uzavření smlouvy je právní úkon. Zájmem každé smluvní strany je uzavřít smlouvu tak, aby jí přinesla co největší prospěch.K uzavření smlouvy však nestačí pouhá znalost povahy předmětu smlouvy, ať už jde o nákup věci nebo služby, nájem nebo pronájem nemovitosti nebo o...
Zadavatel: Profispolečnosti.cz s.r.o. | 14.8.2015 | Obchod, e-commerce
Praha (Pressweb) - Téměř každý podnikatel se ve své praxi dostane do situace, ve které se musí vypořádat s nákupem, prodejem nebo pronájmem nějaké nemovitosti. O realitních expertech nebo dokonce o developerech to platí samozřejmě tím spíš. A právě u nemovitostí se skutečně vyplatí mít každou smlouvu dokonale právně ošetřenou a dodržovat striktně veškeré zákonné postupy, protože nikdy není možno...