Smlouva bez chyb

Zadavatel: Profispolečnosti.cz s.r.o. | 5.9.2016 | Obchod, e-commerce

Praha (Pressweb) - Smlouva je dokument upravující práva a povinnosti dvou či více smluvních stran v určité konkrétní situaci. Uzavření smlouvy je právní úkon. Zájmem každé smluvní strany je uzavřít smlouvu tak, aby jí přinesla co největší prospěch.

K uzavření smlouvy však nestačí pouhá znalost povahy předmětu smlouvy, ať už jde o nákup věci nebo služby, nájem nebo pronájem nemovitosti nebo o smlouvu o vykonání nějaké práce.

Uzavření smlouvy je, jak už bylo výše uvedeno, právní úkon, to znamená, že každá smlouvy musí splňovat také jisté právní náležitosti. Chybně nebo nedostatečně formulovaná smlouva totiž může jedné ze smluvních stran v budoucnosti přinést komplikace nebo finanční ztráty, kterým by se bylo bývalo možno vyhnout. Každá smlouva by měla obsahovat údaje o smluvních stranách a o předmětu smlouvy, ale také o způsobu ukončení platnosti smlouvy. Správné, úplné a pro obě strany korektní znění smluv bývá zpravidla zárukou pro to, že v budoucnosti nedojde ke zbytečnému poškození některé ze smluvních stran

Aby Vaše smlouvy vždy byly pro Vás co nejvýhodnější, aby nedávaly protistraně příležitost k tomu, aby v budoucnosti využila znění smlouvy proti Vám, se Vám rozhodně vyplatí hned při uzavírání smlouvy využít služeb renomovaného právníka, který je na smlouvy odborník. Nepodceňujte právní stránku smluv, i když jste si jisti její věcnou podstatou a při uzavírání smlouvy se s protistranou zdánlivě na všech věcných detailech shodnete. Nikdy nevíte, co přinese budoucnost, vždycky je dobré mít smlouvu postavenou zcela korektně a v souladu se zákonem.

Advokátní kancelář Maur Legal s.r.o. je přední českou advokátní kanceláří specializovanou na smluvní právo, zejména na smlouvy týkající se práva nemovitostí. 

Její zkušení experti zařídí přípravu, připomínkování i změny smluv týkajících se veškerých operací s nemovitostmi, ať už jde o smlouvy kupní, darovací, zástavní smlouvy nebo o smlouvy o věcném břemeni, o nájemní a podnájemní smlouvy a jejich skončení. Takové i další typy smluv spolehlivě ošetří pražská advokátní kancelář Maur Legal s.r.o.

Témata: právní služby, advokátní kanceláře | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Profispolečnosti.cz s.r.o.
Dělnická 12
170 00 Praha 7
Česká republika
info@profispolecnosti.cz
Tel: +420 775 387 744