Právní služby nejen pro developery

Poskytujeme právní pomoc v oblasti práva nemovitostí
Zadavatel: Profispolečnosti.cz s.r.o. | 14.8.2015 | Obchod, e-commerce

Praha (Pressweb) - Téměř každý podnikatel se ve své praxi dostane do situace, ve které se musí vypořádat s nákupem, prodejem nebo pronájmem nějaké nemovitosti. O realitních expertech nebo dokonce o developerech to platí samozřejmě tím spíš. A právě u nemovitostí se skutečně vyplatí mít každou smlouvu dokonale právně ošetřenou a dodržovat striktně veškeré zákonné postupy, protože nikdy není možno stoprocentně věřit v poctivost protistrany a finanční ztráty z nesprávně ošetřeného prodeje nebo nákupu nemovitosti mohou být obrovské.

Advokátní kancelář MaurLegal poskytuje v oblasti práva nemovitostí služby na vysoké odborné úrovni. Podnikatelům, ať už jsou předmětem jejich podnikání nemovitosti nebo cokoli jiného, nabízí MaurLegal služby při nákupu a prodeji nemovitostí, právní poradenství při výstavbě, přestavbě i správě nemovitostí, právní audit vztahů k nemovitostem, advokátní služby při financování a pojištění nemovitostí, právní poradenství při sjednávání nájmu a podnájmu bytových a nebytových prostor i jiných nemovitostí.

Pro své klienty připraví experti kanceláře MaurLegal smluvní dokumentaci, provedou revizi a připomínkování kupních smluv, ale také smluv darovacích, zástavních a jiných týkajících se nemovitostí. Při jednáních s protistranou komplexně zastoupí jak nabyvatele, tak převodce nemovitostí, sjedná nebo zkontroluje a opřipomínkuje rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy, darovací smlouvy a vypracuje také návrh na zápis změn v katastru nemovitostí.

Advokátní kancelář MaurLegal zajišťuje i komplexní právní servis pro developery při výstavbě obytných komplexů, obchodních a administrativních center a průmyslových staveb od úvodního právního poradenství přes návrhy smluv až po zápis do katastru nemovitostí.

Tyto a další služby související s nemovitostmi poskytuje advokátní kancelář MaurLegal rychle, odborně a za přiměřené ceny.

Témata: právní služby, nemovitosti, advokátní kanceláře

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Profispolečnosti.cz s.r.o.
Dělnická 12
170 00 Praha 7
Česká republika
info@profispolecnosti.cz
Tel: +420 775 387 744