Spotřebitel net

Posláním sdružením je ochrana práv spotřebitelů.Cíle sdružení budou naplňovány zejména shromažďováním a šířením informací souvisejících s obranou spotřebitele, vzděláváním spotřebitelů, poradenskou činností a odbornou publikační činností.

Sdružení je občanským sdružením založeným podle zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů.

Cílem Sdružení je prosazování a obhajoba zájmů a práv spotřebitelů,podpora evropské integrace, vytváření a posilování právního vědomí občanů v oblasti obrany spotřebitele s využíváním všech dostupných forem.

Sdružení může vyvíjet podnikatelské aktivity v souladu s platnými právními předpisy.

Činnost Sdružení se zaměřuje v oblasti ochrany spotřebitelů.

Zejména na:

  • prosazování a obhajování práv a požadavků spotřebitelů vůči orgánům státu a podnikatelským subjektům.
  • zajišťování spotřebitelského informačního servisu, formou elektronickou, tištěnou, sdělovací technikou a pod...
  • vykonávání právní a poradenské služby pro členy Sdružení a občany
  • organizování výchovných a vzdělávacích aktivit v oblasti obrany spotřebitele a v oblastech s problemetikou souvisejících, zejména pak formou seminářů, sympozií,kongresů a pod..., za pomoci publikací, sdělovací techniky, společenských akcí atd...
  • pomoc při vyřizování oprávněných stížností spotřebitelů.
  • podávání podnětů zákonodárným orgánům a příslušným orgánům veřejné správy v oblasti ochrany zdraví a ekonomických zájmů spotřebitelů.
  • spolupráci s tuzemskými nevládními organizacemi
  • spolupráci se zahraničními nevládními organizacemi
  • podání návrhů na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprání jednání ve věci obrany spotřebitelů, včetně oprávnění být účastníkem takového řízení.
Zadavatel: Spotřebitel net | 12.5.2014 | Obchod, e-commerce, ČR
Praha (Pressweb) - Spolek Spotřebitel net se domnívá, že Česká obchodní inspekce by měla mít právo pořizovat záznamy z předváděcích akcí. Rozpor kontrolního řádu se zákonem o ochraně osobních údajů zmiňovaný v posledních dnech médii by měl být vyřešen novelou zákona, případně stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nový kontrolní řád, který umožňuje kontrolujícím osobám pořizovat...
Obrázek uživatele Spotřebitel net
Zadavatel:

Spotřebitel net

Bělehradská 235/118
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Spotřebitel net
Bělehradská 235/118
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
spotrebitel@spotrebitel.net
Tel: +420 222 516 521