Připravené Šmejdy nelze nachytat na švestkách

Tisková zpráva spolku Spotřebitel net ze dne 12. 5. 2014
Zadavatel: Spotřebitel net | 12.5.2014 | Obchod, e-commerce

Praha (Pressweb) - Spolek Spotřebitel net se domnívá, že Česká obchodní inspekce by měla mít právo pořizovat záznamy z předváděcích akcí. Rozpor kontrolního řádu se zákonem o ochraně osobních údajů zmiňovaný v posledních dnech médii by měl být vyřešen novelou zákona, případně stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nový kontrolní řád, který umožňuje kontrolujícím osobám pořizovat audiovizuální záznamy, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen už 14. 6. 2012, ačkoliv nabyl účinnosti až počátkem roku 2014. Legislativní změna byla pozitivně hodnocená jak médii, tak celou veřejností. Měla totiž pomoci v zamezení agresivních praktik pořadatelů předváděcích akcí.  

Zapomnělo se ale na možný konflikt se zákonem o ochraně osobních údajů. Na ten nedávno upozornila média v souvislosti s jmenováním Mojmíra Bezecného do čela České obchodní inspekce a výsledky kontrol předváděcích akcí za 1. čtvrtletí roku 2014. Z dílčí zprávy vyplývá, že kontrole bylo od ledna do března podrobeno 186 předváděcích akcí a při 120 z nich bylo shledáno porušení zákona. Přesto pravděpodobně nebude ČOI pořizovat z akcí skryté záznamy, jelikož se obává postihu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

„Výše pokut udělených ČOI a informace, které se dozvídáme od spotřebitelů o agresivním jednání prodávajících, jsou jednoznačným důvodem pro nahrávání předváděcích akcí. Je logické, že pořizování záznamů se souhlasem prodávajících nebude účinné. Myslím si, že ochrana osobních údajů by v tomto případě měla ustoupit veřejnému zájmu, tedy zájmu na odhalení správních a trestních deliktů a udělení adekvátních sankcí,“ vysvětluje právní poradkyně spolku Spotřebitel net Kristýna Opletalová.

„Tento nevyhovující stav by měl být napraven změnou zákona nebo jeho výkladem. Svou roli by měl sehrát i Úřad pro ochranu osobních údajů. Výkladové stanovisko by však mělo být jednoznačné a konzistentní. Neměly by se opakovat zmatky jako v kauzách videozáznamů ze zasedání obecních zastupitelstev, umisťování kamer na rodinné domy nebo zveřejňování platů zaměstnanců veřejného sektoru,“ dodává poradkyně spolku Spotřebitel net Kristýna Opletalová.

Témata: ochrana spotřebitele, šmejdi | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Spotřebitel net

Bělehradská 235/118
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Kontaktní osoba: Marie Vrábelová
spotrebitel@spotrebitel.net
+420 775 476 080, 775 476 090
Obrázek uživatele Spotřebitel net
Posláním sdružením je ochrana práv spotřebitelů.Cíle sdružení budou naplňovány zejména shromažďováním a šířením informací souvisejících s obranou spotřebitele, vzděláváním spotřebitelů, poradenskou činností a odbornou publikační činností.Sdružení je občanským sdružením založeným podle zákona číslo... vice ›
Spotřebitel net
Bělehradská 235/118
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
spotrebitel@spotrebitel.net
Tel: +420 222 516 521