Goethe-Institut Prag

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.

Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkováváme komplexní obraz Německa.

Prostřednictvím naší sítě Goethe-Institutů, Goethe-Center, kulturních společností, čítáren, ale i zkouškových a jazykových výukových center plníme hlavní úkoly zahraniční kulturní a vzdělávací politiky. Jsme přitom rovněž partnery veřejných i soukromých kulturních institucí, ale i spolkových zemí, obcí a hospodářství.

Čerpáme z rozmanitosti a bohatství naší otevřené společnosti a z živé německé kultury. Spojujeme zkušenosti a představy našich partnerů v tuzemsku i zahraničí s naší odbornou způsobilostí a pracujeme v partnerském dialogu. Jsme přitom partnery pro všechny, kteří se aktivně zabývají Německem, německým jazykem a německou kulturou. Pracujeme na vlastní odpovědnost a politicky nezávisle.

Čelíme kulturněpolitickým výzvám globalizace a vyvíjíme inovační koncepty pro svět, který by se měl stát díky porozumění humánnějším a v němž by měla být kulturní rozmanitost vnímána jako bohatství.

Zadavatel: Goethe-Institut Prag | 13.10.2014 | Kultura, hudba, divadlo, Praha
Praha (Pressweb) - 13. října 2014: Odvážné dokumenty odhalující praktiky světa vysoké ekonomiky či pozadí moskevských procesů s Pussy Riot, prestižními cenami ověnčené snímky bojující o Oscara, filmové adaptace slavných bestsellerů nebo průřez tvorbou ikonického Michaela Hanekeho. Nadcházející 9. ročník festivalu německy mluvených filmů DAS FILMFEST opět nabídne tematicky i žánrově pestrou...
Obrázek uživatele Goethe-Institut Prag
Zadavatel:

Goethe-Institut Prag

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Goethe-Institut Prag
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
Česká republika
info@prag.goethe.org
Fax: +420 221 962-250
Tel: +420 221 962-111