Druhy obchodních společností: Výhody a nevýhody

Zadavatel: Office Time | 9.10.2018 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - Založit si svou vlastní firmu je pro mnohé vrcholem pracovní kariéry. Osamostatnit se, seberealizovat se, stát se vlastním pánem. Ovšem není to zase tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Na výběr totiž máte více než jen označení „firma”. Konkrétně si můžete vybrat z celkem pěti druhů obchodních společností. Každá má své výhody i své nevýhody. Která z nich bude pro vás nejvhodnější?

1. Společnost s ručením omezeným - s.r.o.

Nejspíš nejznámějším typem obchodních společností je „společnost s ručením omezeným”. U této společnosti je minimální vklad společníka podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 1 Kč. Může to být ale samozřejmě více. Celková výše základního kapitálu tedy může činit i onu jednu korunu, ale v praxi to bývá více. Dříve se uvádělo 200 000 Kč, což už podle novely zákona neplatí.

Z tohoto vkladu se následně hradí případné závazky, dluhy, pohledávky či jiné finanční obligace firmy, pokud dojde k jejímu zániku. Ručení je tedy omezené do výše základního kapitálu (proto společnost s ručením omezeným).

Společnost s ručením omezeným může být založena jedním až padesáti společníky. Podle toho se také odvíjí celková výše základního kapitálu do firmy.

Založení s.r.o. probíhá sepsáním zakladatelské listiny v případě jednoho společníka nebo společenskou smlouvou v případě většího počtu společníků.

2. Akciová společnost - a.s.

Druhým nejznámějším typem obchodních společností jsou akciové společnosti. V nich disponují zakladatelé a majitelé určitým jměním, který je rozložen do akcií. Akcie zároveň definují práva každého akcionáře.

Oproti společnosti s ručením omezeným je u akciové společnosti minimální vklad 2 000 000 Kč. Tento základní kapitál je následně rozvržen do určitého počtu akcií o specifické hodnotě.

Další odlišností oproti s.r.o. je ručení. Akciová společnost ručí za závazky celým svým majetkem, avšak jednotliví akcionáři nijak neručí za dluhy společnosti. Tím se tedy významně odlišuje od společnosti s ručením omezeným.

Pokud si chcete založit akciovou společnost, musíte sepsatzakladatelskou listinu.

3. Veřejná obchodní společnost - v.o.s.

Dalším druhem obchodní společnosti je veřejná obchodní společnost. U té je výhodou, že nepotřebujete vůbec žádný základní vklad. Jedná se tak o jedinou společnost, kde jste této podmínky zproštěni. Ovšem nevýhodou je, že následně za všechny finanční pohledávky ručíte vlastním majetkem.

Založit veřejnou obchodní společnost můžete společně s nějakou druhou osobou, nikdy ne sami, jako tomu může být u společnosti s ručením omezeným. A opět je potřeba sepsat smlouvu, a to v tomto případě společenskou smlouvu.

4. Komanditní společnosti - k.s.

Předposledním typem obchodních společností je komanditní společnost. Tu můžeme zařadit mezi tzv. osobní obchodní společnosti. Tvoří ji minimálně dvě osoby, které mají ve firmě specifický název, a to komanditistaakomplementář.

Základní vklad v minimální výši 5 000 Kč musí do společnosti vložit pouze komanditista. Komplementář tuto povinnost nemá. Ovšem komanditista již po vložení vkladu nijak neručí za dluhy společnosti. Naopak za vše ručí komplementář, a to opět celým svým soukromým majetkem.

Říkáte si, proč by se tedy někdo dobrovolně stal komplementářem, když ručí celým svým majetkem? Je to jednoduché! Komplementář totiž disponuje více právy při vedení společnosti. Má tedy nad firmou větší moc. A opět i v tomto případě dochází k založení pomocí společenské smlouvy.

5. Družstvo

Jako pátý typ obchodních společností zde máme družstvo. Jedná se o specifický typ společnosti, kterou vede sdružení podnikatelů. To znamená alespoň 5 fyzických osob nebo dvě právnické.

Minimální kapitál družstva je 50 000 Kč. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem, ovšem členové družstva jsou z obliga, ti za nic svým majetkem neručí.

Témata: založení firmy, založení společnosti, založení s.r.o. | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Office Time

Revoluční 762/13
110 00 Praha 1
Obrázek uživatele Office Time
Přemýšlíte o tom, že změníte sídlo firmy, aby vaše podnikání dostala nový impuls?Je to dobrý nápad, protože dobrá adresa zvýší vaši konkurenceschopnost, zvýší vaše šance na lukrativní obchody. Pokud získáte například prestižní sídlo firmy Praha, budete potřebovat také virtuální... vice ›
OfficeTime s.r.o. - kancelář
Revoluční 762/13
110 00 Praha 1
Česká republika
obchod@officetime.cz
Tel: +420 775 552 844, 226 254 066