HACCP je nutnost pro zpracovatele i výrobce potravin! Co obnáší?

Zadavatel: Wobsah s.r.o. | 4.9.2014 | Průmysl, energetika

Praha (Pressweb) - HACCP je zkratka z anglického Hazard Analysis and Critical Control Points (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body) a v českém prostředí se pro ni používá označení Systém kritických bodů. Analýzu HACCP musí mít zpracovanou každý, kdo pracuje s potravinami. Co obnáší, jak může pomoci a kde ji získat?

Na koho se povinnost váže?

Povinnost provést analýzu a určit kritické body se vztahuje na všechny subjekty, které se dostávají do kontaktu s potravinami. Týká se výrobců i zpracovatelů, dále firem, které potraviny skladují a manipulují s nimi a současně také přepravců a samozřejmě se povinnost vztahuje také na prodejce.

K čemu HACCP slouží?

Analýza identifikuje kritické úseky, které mají být zlepšeny. Na základě toho je možné provoz zefektivnit a dosáhnout tak lepších výsledků a nabízet kvalitnější zboží či služby. HACCP funguje také jako soubor preventivních opatření a slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností související s jejich zpracováním i prodejem. Analýza má také pomoci ke snížení ztrát a současně k optimalizaci nákladů. Nejdůležitější ale je, že na jejím základě mohou společnosti být více atraktivnější z hlediska obchodního, protože HACCP je zárukou kvality.

Jak se provádí?

Provedení HACCP je vždy interní záležitostí společnosti. Protože se jedná o složitý proces nejen během identifikace problémů, ale i při samotném zavádění potřebných opatření, je lepší, nechat si HACCP zpracovat od odborníků. V České republice se na zavádění systému HACCP specializuje MUDr.Vladimíra Kohoutová, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. MUDr.Vladimíra Kohoutová se provádí vnitřní audity HACCP, připravuje potřebné certifikační audity, může společnost zastoupit i v případě zákaznického auditu. Do oboru její činnosti patří i školení, v rámci kterého mohou firmy získat všechny potřebné informace o zásadách správné výrobní a hygienické praxe podle platné národní i evropské legislativy.  

Témata: potraviny, HACCP | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.