HACCP

Zadavatel: Wobsah s.r.o. | 4.9.2014 | Průmysl, energetika, ČR
Praha (Pressweb) - HACCP je zkratka z anglického Hazard Analysis and Critical Control Points (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body) a v českém prostředí se pro ni používá označení Systém kritických bodů. Analýzu HACCP musí mít zpracovanou každý, kdo pracuje s potravinami. Co obnáší, jak může pomoci a kde ji získat?Na koho se povinnost váže?Povinnost provést analýzu a určit...