Dnes vzdělává zaměstnance online více než 80 % firem

Výsledky průzkumu.
Zadavatel: BON Media, s.r.o. | 4.11.2021 | Kariéra, vzdělávání
Náhled z výzkumu.
Autor fotografie:
Knowspread

Praha (Pressweb) - Pandemie covid-19 a s ní související opatření značně urychlily přechod firem do online prostoru, a to také v oblasti firemního vzdělávání. Z výzkumu společnosti Knowspread vyplývá, že více jak polovina dotazovaných firem přenesla svá školení do online podoby a bude v tom nadále pokračovat i přes návrat do kanceláří.

„V současnosti tak vzdělává online více než 80 % dotázaných firem, tj. včetně těch, které využívaly online vzdělávání již před pandemií,“ říká David Vrabec ze společnosti Knowspread.

Více než polovina dotázaných firem hodnotí online školení jako stejně i více efektivní v porovnání s osobním školením.

Největší benefit je úspora času

Drtivá většina respondentů uvedla jako největší přínos online školení v úspoře času (77 %). Následuje menší organizační zátěž s nastavením školení (61 %).  Více než polovina dotázaných ještě zmínila mezi benefity online školení možnost studia vlastním tempem (51 %). Online školení je také hodnoceno jako pružnější co do rychlosti realizace.

Co na to zaměstnanci

U většiny respondentů se pohled zaměstnanců na e-learning zlepšil, a tak jej preferuje více než 57 %. Naopak pouhá 3,3 % zaměstnanců se s přechodem na on-line školení těžko smiřují. Je tak zřejmé, že e‑learning a online školení zaměstnanci přijali pozitivně. Ale není zcela vyhráno, pokud by měli zástupci dotázaných firem definovat nejčastější bariéru, tak to je právě rezervovaný přístup zaměstnanců (31 %). „Lidé jsou konzervativnější k přijímání změn, ale hraje v tom také svou roli znalost práce s technikou,“ dodává David Vrabec.

Osobní školení má stále velký význam

U některých kurzů je ale prezenční podoba školení nezbytná a nelze ji plně nahradit e-learningem. Jedná se především o výškové práce, o různé technologické kurzy, produktová školení, zdravotnická školení (nácvik resuscitace) nebo školení požárních hlídek a školení bezpečnosti práce na stavbách, kde zákon vyžaduje také praktickou část.

Zásadní je ale fakt, že posun do elektronické podoby školení a vzdělávání je vnímán jako pozitivní trend, a to jak z pohledu zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Ti oceňují především finanční a organizační benefity, které e-learning přináší.

 

FAKTA O PRŮZKUMU

Průzkumu se zúčastnilo celkem 61 firem. Zastoupena byla většina odvětví podnikání od bezpečnostních služeb až po zdravotní péči. Nejsilněji zastoupenými pak byly firmy podnikající v oblastech výroby a strojírenství a dále informačních technologiích nebo softwaru. Osloveny byly malé firmy s maximálně 10 zaměstnanci, ale také velké společnosti se 100 a více zaměstnanci. Průzkum realizovala samotná společnost Knowspread v období od poloviny srpna až do 21. září 2021, a to formou on-line dotazníku.

 

O SPOLEČNOSTI KNOWSPREAD

Společnost Knowspread je autorem e-learningové vzdělávací platformy, která umožňuje maximálně snadné vytváření, management a absolvování vzdělávacích kurzů. Nabízí kompletní nabídku zákonem požadovaného vzdělávání s certifikací odbornými garanty pro firmy, a to v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, první pomoci, GDPR, kybernetické bezpečnosti nebo v oblasti řidičů referentů. Vedle zákonného vzdělávání poskytuje možnost jednoduchého vytváření vlastních e‑learningových kurzů a školení a další odborné kurzy pro zaměstnance.

Více o společnosti na www.knowspread.com

 

Textový soubor:
Témata: vzdělávání, online, e-learning, zaměstnanci, firmy, výzkum, průzkum, ČR, Česká republika | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

BON Media, s.r.o.

Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Obrázek uživatele BON Media
Komunikačně kreativní agentura s velkými nápady.
BON Media, s.r.o.
Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Česká republika
info@bonmedia.cz
Tel: +420 731 155 047