Jiná malba

Zadavatel: Nová galerie | 4.11.2019 | Kultura, hudba, divadlo
Autor fotografie:
Jiná malba - Nová galerie

JINÁ MALBA

Jiří Černický / Markéta Jáchimová / Petr Písařík / Lucie Svoboda Mičíková / Kryštof Strejc / Jakub Tomáš 


31. 10. - 5. 12. 2019
vernisáž / opening - 31. 10. 2019, 19:00
Balbínova 26, Prague 2


Více zde: https://www.novagalerie.cz/jinamalba/

 

Výstava je sondou do způsobu vytváření obrazu, který by se dal definovat jako „malba bez malby”. Ten přispívá k narušování kontur vzhledu tradičního závěsného díla, ale otevírá i nové možnosti vytváření obrazu a současně smazává dříve neprostupné hranice mezi obrazem a objektem, instalací, koláží nebo asambláží. Prostředkem k „malování” jsou zastoupeným autorům různé alternativní materiály, vzaté z rozmanitých prostředí a pestrého směru původního využití, jejichž vrstvením dochází ke vzniku výsledného artefaktu. Spolu se vstupem těchto materiálů do obrazové plochy se transformují také tradiční obrazové kvality, které jsou nově založeny na kontrastu jednotlivých vrstev a materiálů, přesto stále naplňují obdobná kritéria vztahu světla a stínu, plochy a hloubky právě skrze odlišnou materialitu, haptičnost, strukturu.

 

Parametry výběru jsou založeny na konfrontaci starší a mladší generační vrstvy autorů, což naznačuje, že hledání těchto nových přístupů k obrazu není otázkou posledních let, a ačkoliv může být směřování těchto generací generováno odlišnými intencemi, nacházíme v jejich dílech určitou spřízněnost. Jiří Černický a Petr Písařík na uměleckou scénu nastupovali v období 90. let, kdy se klasický obraz ocitl na scestí. Jejich doménou se proto stalo vystupovat proti všemu starému, konvenčnímu, pracovat s materiály a prostorem, narušit uzavřenost a dosavadní výlučnost malby i umění. Každý z nich svébytným způsobem pracuje s odpadním materiálem, kombinovaným se starožitnosti, designovými prvky na zakázku nebo různými autorskými technikami. 

V tvorbě mladších autorů už tato materiálová různorodost není aplikována tímto anarchistickým subverzivním přístupem ve vztahu k médiu, stává se naopak přirozenou součástí jejich výrazového slovníku, k níž často řadí i malbu samotnou. Role různorodých materiálů tu spočívá spíše v roli recyklace odpadu nebo autorecyklace odpadu vzniklého v průběhu malířské produkce.

Kurátorka: Barbora Ropková

Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Nová galerie

Balbínova 26
120 00 Praha 2
Kontaktní osoba: Ing. arch. Nina Mainerová
info@novagalerie.cz
Obrázek uživatele Nová galerie
Nová galerie usiluje o systematickou prezentaci a podporu špičkového českého umění u nás i v zahraničí. Pracujeme na vytvoření silné umělecké galerie prezentující nejvýznamnější hodnoty českého výtvarného umění.Při výběru zastoupených autorů je kladen důraz na kvalitu, výjimečnost a jedinečnost... vice ›
Nová galerie
Balbínova 26
120 00 Praha 2
Česká republika
info@novagalerie.cz
Tel: +420 608 231 209