Knihovny v době digitální

Zadavatel: Městská knihovna v Praze | 27.9.2016 | Kultura, hudba, divadlo
Ilustrační foto

Praha (Pressweb) - Na základě zprávy Aspen Instiute Dialogu o veřejných knihovnách ve Spojených státech pořádá Městská knihovna v Praze a Aspen Institute Prague veřejnou debatu na téma role a smysl knihoven ve 21. století. Cílem je hledat odpovědi na otázku k čemu jsou společnosti dobré knihovny, když všechno už je na internetu.

V debatě s odbornou i širokou veřejností budou odpověď na otázku, kam knihovny směřují, a co přinášejí dnešní společnosti, hledat ředitel knihovny Tomáš Řehák, profesor antropologie Andrew Lass a nezávislá konzultantka rozvoje měst Olga Škochová. Debata se uskuteční 4. října 2016 od 18.00 v prostorách Ústřední knihovny (Mariánské nám. 1, Praha 1) v rámci programu celonárodního Týdne knihoven.

Zpráva Aspen Institute Dialogu k veřejným knihovnám ve Spojených státech ukázala, že i v digitálním věku jsou knihovny klíčovou institucí. Mají schopnost spojovat společnost vzděláváním, aktivizací a zapojováním veřejnosti do dění tak, že nabízejí důvěryhodné služby a zdroje z doby minulé, digitální i té budoucí. Pro jejich budoucnost je klíčové rozumět potřebám společnosti i komunit a promítnout je do nabídky knihoven,“ uvádí Jenda Žáček ze spolupořádajícího Aspen Institute Prague.

Publikace s výstupy Aspen Institute dialogu o veřejných knihovnách v USA, který byl inspirací pro uspořádání debaty, vyšla v loňském roce. V českém překladu je volně ke stažení na https://search.mlp.cz/cz/titul/prijimani-vyzvy/4214162.

#KnihovnyFuture, FB Událost: https://www.facebook.com/events/1075813625838192/

Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze

Vyplatí se knihovny? „Desítky vědeckých studií zkoumajících knihovny všude po světě docházejí k závěru: ano, vyplatí, a to mnohonásobně. Nevím o žádné, která by tvrdila opak. Důležité je, že knihovny se vyplácejí i těm daňovým poplatníkům, kteří do nich sami nechodí. Ale kdyby chodili, vyplatily by se jim víc!

Andrew Lass, profesor antropologie na Mount Holyoke College

Existuje scénář vývoje společnosti, ve kterém knihovny nebudou mít své místo? "Ano, existuje. V lepším případě půjde o naši neschopnost přizpůsobit se novému smyslu starého pojmu „knihovna“. V horším případě budeme žít v dystopickém režimu, který knihovny nepotřebuje. Totéž platí o universitách a nemocnicích."

Olga Škochová, nezávislá konzultantka rozvoje měst prostřednictvím kultury

Jaká je role knihovny v současném velkoměstě? „Pro neanonymní moderní velkoměsto jsou klíčová místa skutečného setkávání v lokalitách, kde lidé bydlí. Tam jsou nejvíce motivováni ovlivňovat dění okolo sebe, protože se jich blízce dotýká. Knihovny ve velkoměstech jsou a potenciálně budou místy pro setkávání, ale i a práci komunit. Místa s určitým hmatatelným a klidným ethosem a autoritou – přítomnost knih může být paralelou k fyzické komunikaci.

Další program Městské knihovny v Praze k Týdnu knihoven nabízí např. Den pro výměnu knih v pobočce Opatov nebo vydání e-knihy k 125. výročí knihovny. Více na www.mlp.cz.

 

Lenka Hanzlíková

Městská knihovna v Praze                                                                    

Oddělení komunikace     

733 160 007

lenka.hanzlikova@mlp.cz

www.mlp.cz

Textový soubor:
Obrázky:
Témata: knihovny, digitalizace | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
Kontaktní osoba: Lenka Hanzlíková
Tisková mluvčí
lenka.hanzlikova@mlp.cz
+420 733 160 007
Obrázek uživatele MKP
Městská knihovna v Praze je největší městskou knihovnou v České republice. Své služby poskytuje po celé Praze prostřednictvím více jak 40 poboček a 3 vozidel pojízdné knihovny. Kromě půjčování klasických tištěných knih, hudby, filmů, map, obrazů, not, deskových her a časopisů, zpřístupňuje také e-... vice ›
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
Česká republika
knihovna@mlp.cz
Tel: +420 222 113 555