Rod Stammiců a Pardubice

Pardubické hudební jaro uvede připomínkový koncert ke 300. výročí narození J. V. Stamice
Zadavatel: Josef Krečmer | 27.3.2017 | Kultura, hudba, divadlo

Pardubice (Pressweb) - V úterý 4. dubna od 19:00 hodin v Sukově síni si návštěvníci Pardubického hudebního jara připomenou působení slavného muzikantského rodu Stamiců v Pardubicích a také 300. výročí narození J. V. Stamice. Tentokrát na festivalu zahraje domácí Komorní filharmonie Pardubice pod vedením dirigenta Tomáše Židka.

Na programu bude nejen dílo J. V. Stamice - Missa Solemnis, ale například i Symfonie č. 48 C dur „Císařovna“ (J. Haydn) nebo Suita pro smyčce a varhany G Dur P58 (Ottorino Respighi).

Rodina Stamiců pocházela ze slovinského Mariboru, do Čech přišel skladatelův děd počátkem 60. let 17. století a usadil se v Pardubicích. Skladatelova otce Antonína Ignáce jako prvního z rodu upoutala hudba a stal se regenschorim v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. Jan Václav Stamic (1717 – 1757) byl prvním z jeho jedenácti dětí. Byl to český skladatel a houslista světového významu. Díky svému novátorskému přístupu předešel dobu a stal se spolutvůrcem nově vznikajícího klasicistního hudebního slohu. Barvitost jeho hudby, svěží a odvážné nápady obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Byl považován též za nejlepšího dirigenta své doby. Zpočátku se proslavil převážně jako houslový virtuóz. Založil tzv. "mannheimskou školu", z níž vyšli další skladatelé klasicismu.

Slavný muzikantský pardubický rod symbolicky připomenou i současní významní hudebníci, kteří jsou s městem Pardubice nějak spojeni.

Komorní filharmonie Pardubice jeden ze špičkových českých orchestrů je svým obsazením menším symfonickým tělesem haydnovsko-mozartovského typu. Jako nejvýznamnější profesionální orchestr Pardubického kraje má nezastupitelnou roli v hudebním životě tohoto regionu. V Pardubicích pořádá abonentní cykly, koncertuje v dalších městech kraje i celé republiky. Pravidelně se účastní předních festivalů v České republice a znají ho také posluchači v mnoha prestižních koncertních sálech v Evropě i zámoří. Tento orchestr zahraje pod dirigentským vedením dirigenta MgA. Tomáše Židka, Ph.D.

Tomáš Židek je absolventem konzervatoře v Pardubicích, kde studoval hru na violu, varhany
i dirigování. Od roku 2004 byl posluchačem AMU  v Praze, kde studoval postupně orchestrální, operní a sborové dirigování. V srpnu 2005 se zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů u prof. M. Stingera v rakouském Badenu. V roce 2009 ukončil magisterské studium a pokračoval v doktorandském studijním programu, který úspěšně uzavřel v září 2014.  Jako dirigent spolupracoval mj. s Pražským komorním sborem, Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií B. Martinů Zlín, Severočeskou filharmonií Teplice, s Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice nebo Komorní filharmonií Pardubice.

 

Varhaník Pavel Svoboda je absolventem konzervatoře v Pardubicích a AMU v Praze. Již při studiu na konzervatoři v Pardubicích získal 1. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opavě
a obdržel Cenu interpretace od Nadace Český hudební fond. Je nositelem 1. ceny a titulu Laureáta z Mezinárodní interpretační soutěže Brno, druhé ceny z Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena
a třetí ceny z mezinárodní soutěže v Německu, konané v rámci 36. ročníku Internationale Orgelwoche Korschenbroich. V roce 2013 se stal laureátem soutěže Pražské jaro, v roce 2016 získal 2. cenu a titul Bachpreisträger v prestižní mezinárodní soutěži v Lipsku. Spolupracuje se souborem Barocco sempre giovane, jako sólista vystupuje s orchestry, účinkuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Hru na varhany vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a je vedoucím Oddělení historicky poučené interpretace na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze.

Celý koncert sborově doplní pěvecké sbory – VUS Pardubice a Continuo Pardubice. O sólové pěvecké party se podělí Kristýna Kůstková – soprán, Jana Prouzová – alt, Daniel Matoušek – tenor a Jaroslav Patočka – bas.

Přijďte si užít další výjimečný koncert v rámci Pardubického hudebního jara. Více informací
o programu naleznete na webových stránkách festivalu www.pardubickehudebnijaro.cz.

 

 

 

 

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Josef Krečmer

Sukova třída 1260
530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Josef Krečmer
info@barocco.cz
+420 775 370 600
Barocco sempre giovane, o.p.s.
Sukova třída 1260
530 02 Pardubice
Česká republika
info@barocco.cz
Tel: +420 775 370 600