Strojírny Podzimek pro kamenolom Rejta

Zadavatel: Strojírny Podzimek | 27.1.2014 | Průmysl, energetika

Třešť (Pressweb) - Firma Strojírny Podzimek od prosince 2013 realizuje veřejnou zakázku „Snížení prašnosti kamenolomu Rejta“ pro společnost KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.

Akce je spolufinancována Fondem soudržnosti Evropské unie prostřednictvím Operačního programu životního prostředí.

Do technologické linky kamenolomu firma dodává nové odsávací zařízení a kaskádový třídič pro snížení prašnosti. Dále drtiče kameniva na druhém a třetím stupni. V technologickém uzlu třídění přibude nový třísítný třídič. Všechny nové stroje budou propojeny do staré technologie lomu a doplněny pásovými dopravníky Strojíren Podzimek.

Předání díla do zkušebního provozu se uskuteční nejpozději v březnu 2014.

Témata: kamenolom Rejta, odsávací zařízení, kaskádový třídič, třísítný třídič | Region: Vysočina

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Strojírny Podzimek

Čenkovská 1060
589 01 Třešť
Kontaktní osoba: Markéta Kalábová
Sekretářka ředitele
marketa.kalabova@podzimek.cz
+420 723 898 912
Obrázek uživatele Strojírny Podzimek
Realizujeme technologie kamenoprůmyslu, pásové dopravníky, ocelové konstrukce, dopravníkové linky. Kompletní řešení přepravy sypkých hmot, drcení, třídění, skládkování. Násypky, podavače, míchací jednotky, redlery, dehydrátory a bednění tunelů.
Strojírny Podzimek
Čenkovská 1060
589 01 Třešť
Česká republika
strojirny@podzimek.cz
Fax: +420 567 214 040
Tel: +420 567 234 140