Jez v Doksanech - Vodohospodářská stavba roku 2013

Zadavatel: Strojírny Podzimek | 26.3.2014 | Průmysl, energetika

Třešť (Pressweb) - Rekonstrukce jezu v této obci, která leží na pravém břehu řeky Ohře, byla zařazena do projektu podporovaného z operačního programu pro životní prostřední, který byl spolufinancován EU. Cílem rekonstrukce bylo zlepšit ekologické podmínky pro život vranky obecné – malé rybky pstruhového pásma.

Úkolem Strojíren Podzimek bylo demontovat dva staré nevyhovující uzávěry jezových polí, ovládané řetězovým mechanismem a po stavebních úpravách osadit nové, moderní, hydraulicky ovládané jezové klapky, pracující plně automaticky. Ocelové konstrukce, vážící dohromady bezmála 32 tun, včetně technologie ovládání, byly vyrobeny v areálu firmy v Třešti. Tato stavba byla oceněna Svazem vodního hospodářství jako Vodohospodářská stavba roku 2013 v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů.

Témata: stavby, Vodohospodářská stavba roku | Region: Vysočina

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Strojírny Podzimek

Čenkovská 1060
589 01 Třešť
Kontaktní osoba: Markéta Kalábová
Sekretářka ředitele
marketa.kalabova@podzimek.cz
+420 723 898 912
Obrázek uživatele Strojírny Podzimek
Realizujeme technologie kamenoprůmyslu, pásové dopravníky, ocelové konstrukce, dopravníkové linky. Kompletní řešení přepravy sypkých hmot, drcení, třídění, skládkování. Násypky, podavače, míchací jednotky, redlery, dehydrátory a bednění tunelů.
Strojírny Podzimek
Čenkovská 1060
589 01 Třešť
Česká republika
strojirny@podzimek.cz
Fax: +420 567 214 040
Tel: +420 567 234 140