SPTV

Hlavním cílem a posláním SPTV je podpora rozvoje profesního terciárního vzdělávání. Tu SPTV realizuje podporou zájmů profesně zaměřených vysokých škol i vyšších odborných škol. Zprostředkováváme výměnu a sdílení informací mezi těmito školami a přinášíme mnohaleté zkušenosti ze zahraničí, zejména z evropského prostoru. Napomáháme také při formulování a řešení problémů, s nimiž se proces směřující k vytvoření profesně zaměřeného sektoru terciárního vzdělávání střetává – a to zejména v souvislosti s „fenoménem 4.0“, který mění nejenom společnost jako celek, neméně však také vzdělávání i trh práce.

Jsme partneři v mnoha evropských projektech Erasmus+ i jednoho projektu TAČR ÉTA se Západočeskou univerzitou, kde zcela konkrétně analyzujeme současné a navrhujeme změny studijních programů v souvislosti se 4.0 na třech fakultách – strojní, pedagogické, zdravotních studií.

Organizace vznikla již v roce 1991 a od počátku své existence je SPTV členem a jediným zástupcem v  EURASHE – evropské reprezentaci institucí profesního terciárního vzdělávání, která reprezentuje více jak 1500 škol a dalších institucí v oboru.

Zadavatel: Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s. | 27.2.2019 | Kariéra, vzdělávání, ČR
Mnohé studie uvádějí, že malé a střední podniky (dále také firmy) nejsou schopny shánět dobré zaměstnance, což limituje jejich možnosti růstu na trhu. Zároveň profesně zaměřené školy nejsou schopny „prodat“ své studenty pro stáže právě v těchto podnicích. Evropa jako celek stále trpí jevem, kterému se souhrnně říká „nedostatek dovedností“. To znamená, že dovednosti, které jsou nutné k ...
Obrázek uživatele SPTV
Zadavatel:

Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s.

Pod Kotlářkou 2194/8
150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Ondřej Chrást
tajemník
ondrej.chrast@ssvs.cz
+420606914916
+420606914916
Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s.
Pod Kotlářkou 2194/8
150 00 Praha 5
Česká republika
ondrej.chrast@ssvs.cz
Tel: +420606914916