SPTV

Hlavním cílem a posláním SPTV je podpora rozvoje profesního terciárního vzdělávání. Tu SPTV realizuje podporou zájmů profesně zaměřených vysokých škol i vyšších odborných škol. Zprostředkováváme výměnu a sdílení informací mezi těmito školami a přinášíme mnohaleté zkušenosti ze zahraničí, zejména z evropského prostoru. Napomáháme také při formulování a řešení problémů, s nimiž se proces směřující k vytvoření profesně zaměřeného sektoru terciárního vzdělávání střetává – a to zejména v souvislosti s „fenoménem 4.0“, který mění nejenom společnost jako celek, neméně však také vzdělávání i trh práce.

Jsme partneři v mnoha evropských projektech Erasmus+ i jednoho projektu TAČR ÉTA se Západočeskou univerzitou, kde zcela konkrétně analyzujeme současné a navrhujeme změny studijních programů v souvislosti se 4.0 na třech fakultách – strojní, pedagogické, zdravotních studií.

Organizace vznikla již v roce 1991 a od počátku své existence je SPTV členem a jediným zástupcem v  EURASHE – evropské reprezentaci institucí profesního terciárního vzdělávání, která reprezentuje více jak 1500 škol a dalších institucí v oboru.

Zadavatel: Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s. | 28.9.2021
Proces celé stáže nezačíná až ve chvíli, kdy stážista dorazí k vám do firmy, ale už ještě dříve. Je potřeba vytvořit plán a provést řadu dalších úkonů. Online kurz MentorTrain, který vznikl z programu Erasmus+ a je všem zájemcům k dispozici bezplatně na www.mentortrain.eu, nabízí návod, jak celým procesem projít, na co se zaměřit a poskytuje cenné tipy, kde načerpat další informace.Celý kurz...
Zadavatel: Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s. | 28.9.2021 | Kariéra, vzdělávání, ČR
Pokud si stážistu kvalitně zaškolíte, můžete na něj delegovat úkoly, které nevyžadují vaši přímou účast a dozor, a můžete se věnovat záležitostem, které se bez vás neobejdou. Na začátku může sice taková práce vyžadovat časovou investici, ale pokud bude vaše spolupráce fungovat, získáte tím kvalitního tvárného zaměstnance.Práce se stážisty ale...
Zadavatel: Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s. | 27.2.2019 | Kariéra, vzdělávání, ČR
Mnohé studie uvádějí, že malé a střední podniky (dále také firmy) nejsou schopny shánět dobré zaměstnance, což limituje jejich možnosti růstu na trhu. Zároveň profesně zaměřené školy nejsou schopny „prodat“ své studenty pro stáže právě v těchto podnicích. Evropa jako celek stále trpí jevem, kterému se souhrnně říká „nedostatek dovedností“. To znamená, že dovednosti, které jsou nutné k ...
Obrázek uživatele SPTV
Zadavatel:

Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s.

Pod Kotlářkou 2194/8
150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Ondřej Chrást
tajemník
ondrej.chrast@ssvs.cz
+420606914916
+420606914916
Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s.
Pod Kotlářkou 2194/8
150 00 Praha 5
Česká republika
ondrej.chrast@ssvs.cz
Tel: +420606914916