Český helsinský výbor

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva.

O nás

V roce 1975 v Helsinkách z podnětu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě přijalo tehdejší komunistické Československo Všeobecnou deklaraci lidských práv. Následně vznikaly po celém světě helsinské výbory, aby dohlížely na její dodržování a upozorňovaly na rozpory se zákony své země. Počátky Českého helsinského výboru, organizace na ochranu lidských práv, sahají do roku 1988. Mezi její zakladatele patří významné české osobnosti jako bývalý prezident Václav Havel, Jiří Hájek, Jiří Dienstbier, st., Eva Kantůrková, Václav Malý, Libuše Šilhánová, Petr Uhl a mnoho dalších. Český helsinský výbor navázal na činnost Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Poslání

Naším posláním je usilovat o respektování principů přirozených práv člověka a jejich uplatňování ve společenském životě.

Vize

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a lidských právech.

Hlavní oblasti působení

  •     dodržování lidských práv v ČR
  •     boj proti rasismu a nesnášenlivosti
  •     vězeňství a trestní justice
  •     sociální a právní poradenství
  •     výchova k lidským právům

Co děláme

  • poradenská činnost
  • projektová činnost
  • monitorovací a analytická činnost
  • publikační a osvětová činnost
Zadavatel: Český helsinský výbor | 13.12.2013 | Politika, společnost, ČR
Praha (Pressweb) - 10. 12. 2013: Český helsinský výbor ve spolupráci s občanským sdružením Romea obeslal v uplynulých týdnech zástupce všech parlamentních stran s otevřeným dopisem ohledně priorit v oblasti ochrany lidských práv v České republice. Výsledky výzvy organizace zveřejňují při příležitosti mezinárodního Dne lidských práv a současně také poukazují na témata, která by nová...
Zadavatel: Český helsinský výbor | 11.9.2013 | Politika, společnost, ČR
Praha (Pressweb) - 10. září 2013: Český helsinský výbor (ČHV), který monitoruje dodržování lidských práv v ČR, vydává již po devatenácté Zprávu o stavu lidských práv v České republice. ČHV je jedinou organizací v ČR, která vydává tuto zprávu pravidelně již od roku 1994. „Zpráva o stavu lidských práv zpracovává řadu nejzávažnějších témat, která jsou pro dané období z hlediska...
Obrázek uživatele Český helsinský výbor
Zadavatel:

Český helsinský výbor

Štefánikova 21
150 00 Praha 5
Český helsinský výbor
Štefánikova 21
150 00 Praha 5
Česká republika
Tel: +420 257 221 142