Finance, ekonomika

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.3.2024 | Finance, ekonomika

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února deficitem ve výši 102,5 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 102,3 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.3.2024 | Finance, ekonomika

Poslanci dnes v prvním čtení projednali návrh komplexní novely zákona o cenách. Současný zákon o cenách platí již téměř 35 let a poslední významnou novelizací prošel v roce 2009.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.3.2024 | Finance, ekonomika

Poslankyně a poslanci projednali ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.3.2024 | Finance, ekonomika

Od 1. dubna 2024 vejde v účinnost zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla včetně doprovodného zákona. Nová právní úprava reaguje na příslušnou evropskou směrnici a přináší klíčové změny do právního rámce týkajícího se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 29.2.2024 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2023, která obsahuje detaily o dynamice a struktuře státního dluhu, emisní činnosti státu, operacích MF na sekundárním trhu státních dluhopisů nebo o vývoji úrokových výdajů státu.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 28.2.2024 | Finance, ekonomika

Na podporu finančního vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo financí už v loňském roce březen měsícem finančního zdraví. V rámci této vznikající tradice proběhne napříč Českem v březnu 2024 řada zajímavých aktivit, jejichž společným cílem je zvyšování finanční gramotnosti dětí i dospělých.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 26.2.2024 | Finance, ekonomika

Agentura Fitch Ratings změnila 23. 2. 2024 výhled hlavního úvěrového ratingu České republiky z negativního na stabilní. Hodnocení schopnosti České republiky splácet závazky zůstává na vysokém stupni AA minus.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 14.2.2024 | Finance, ekonomika

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporučení se opírá o zjištění obsažená v dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.“ Ten od vstupu ČR do Evropské unie objektivně hodnotí ekonomickou připravenost České republiky k přijetí eura.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 13.2.2024 | Finance, ekonomika

Evropská investiční banka (EIB) se zapojí do podpory vznikajícího sektoru dostupného bydlení v České republice. Ještě v tomto roce vypracuje zhodnocení trhu a doporučí vhodnou formu financování bytové výstavby a rekonstrukcí. Experti banky také vyberou konkrétní projekty s vysokým potenciálem. Cílem je mimo jiné vytvořit systém, který bude atraktivní i pro nadnárodní investory. V Praze smlouvu o poradní roli banky podepsal její viceprezident Kyriacos Kakouris – za českou stranu to byli ministr financí Zbyněk Stanjura a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 8.2.2024 | Finance, ekonomika

V průběhu roku 2023 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 116,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,8 mld. Kč.

Seiten