Finance, ekonomika

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 22.1.2021 | Finance, ekonomika

Nejnovější hodnocení ratingových agentur Fitch a ACRA Europe potvrzuje vysokou úvěrovou spolehlivost České republiky, která se tak navzdory zhoršenému ekonomickému vývoji v důsledku koronavirové pandemie, bude nadále výhodně financovat na domácím i zahraničních trzích.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 22.1.2021 | Finance, ekonomika

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili státu u Obvodního soudu pro Prahu 1 ve sporu se společností CASINO KARTÁČ Group, a.s. částku ve výši 1 407 270 000 Kč s příslušenstvím, kterou společnost požadovala jako náhradu škody za údajný ušlý zisk z důvodu nesprávného postupu Ministerstva financí při vydávání povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 20.1.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí zpracovalo Makroekonomickou predikci České republiky a Fiskální výhled České republiky, které budou sloužit jako východiska pro návrh novely zákona o státním rozpočtu na rok 2021.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 15.1.2021 | Finance, ekonomika

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 proběhlo pravidelné jednání mezi Ministerstvem financí a zástupci České bankovní asociace na téma odkladů splátek úvěrů, poprvé za účasti ministra průmyslu a obchodu.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 15.1.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí se významně přiblížilo dohodě s Evropskou komisí na možnosti poskytovat kompenzační bonus 500 Kč denně také osobám, které jsou během bonusového období v úpadku.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 14.1.2021 | Finance, ekonomika

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU sebou přináší nová pravidla spolufinancování.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 13.1.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí poskytne krajům částku ve výši 140 mil. Kč z Rezervy na řešení mimořádných situací.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 12.1.2021 | Finance, ekonomika

Vláda dne 11. ledna 2021 projednala Aktualizaci studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii. Ztotožnila se s doporučením, aby ČR za současné situace o vstup do bankovní unie neusilovala.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 12.1.2021 | Finance, ekonomika

Finanční správa k tomuto datu eviduje 57 826 přihlášených živnostníků, kteří letos budou platit daň z příjmů, pojistné na sociální a zdravotní pojištění paušálně.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 10.1.2021 | Finance, ekonomika

Ministryně financí Alena Schillerová využije své mimořádné pravomoci plošného odpuštění daňové povinnosti všem studentům, kterým byla v rámci nouzového stavu uložena pracovní povinnost v zařízeních sociálních a zdravotních služeb.

Seiten