Finance, ekonomika

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 11.6.2018 | Finance, ekonomika

V úterý 12. června v 9 hod. se na Ministerstvu financí uskuteční tisková konference předsedy vlády Andreje Babiše, ministryně financí Aleny Schillerové a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k vývoji platů ve veřejném sektoru.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 7.6.2018 | Finance, ekonomika

Za půl roku od října 2017 do března 2018 se při prodeji nemovitostí díky výběrovým řízením s následnou aukcí navýšily kupní ceny o 18 % a při dražbách dokonce o 23 %. Při prodeji movitých věcí díky výběrovým řízením s aukcí ceny narostly o 32 % a v elektronických aukcích o 31 %.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 7.6.2018 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádalo 6. června v pořadí již šestnáctý ročník vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 5.6.2018 | Finance, ekonomika

MF zveřejnilo v pořadí již třináctou Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně zhodnocení dlouhodobějších trendů a informuje o hlavních legislativních aktivitách MF na finančním trhu.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.6.2018 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí předložilo vládě materiál Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019, který obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a vytváří prostor pro realizaci klíčových vládních priorit.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.6.2018 | Finance, ekonomika

K 31.5.2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 546,0 mld. Kč, celkové výdaje 569,1 mld. Kč a schodek hospodaření 23,1 mld. Kč (v květnu 2017 vykázán schodek 18,7 mld. Kč).

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 31.5.2018 | Finance, ekonomika

V pátek 1. června ve 12 hod. se na Ministerstvu financí uskuteční tisková konference předsedy vlády Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové k přípravě státního rozpočtu na rok 2019.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 30.5.2018 | Finance, ekonomika

Vláda dnes schválila novelu zákona o směnárenské činnosti, která reaguje na nekalé praktiky některých směnáren a množství případů, kdy klienti směnáren nebyli spokojeni s podmínkami uzavřeného obchodu, ale již nebylo možné od směny ustoupit.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 23.5.2018 | Finance, ekonomika

Poslanecká sněmovna na dnešní schůzi přehlasovala veto Senátu k novele daňového řádu. Předmětem novely je řešení aktuálních otázek týkajících se poskytování informací správci daně. Zahrnuje proto jednak transpozici tzv. směrnice DAC 5 neboli novely evropské směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, ale také tematicky navazující revizi stávajícího ustanovení daňového řádu upravujícího poskytovaní informací ze strany bank a dalších finančních institucí.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 23.5.2018 | Finance, ekonomika

Hlavními cíli zákona jsou omezení nepoctivých prodejců životní pojištění, větší srozumitelnost smluvních podmínek, celkové zvýšení standardu služeb v pojišťovnictví a sjednocení pravidel distribuce produktů s ostatními sektory finančního trhu.

Seiten