Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí bylo zřízeno dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění:

  • Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

  • Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance.

  • Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 3.1.2020 | Finance, ekonomika

V roce 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 523,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 551,7 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu tak dosáhl 28,5 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 2.1.2020 | Finance, ekonomika

Státní dluhopisy určené přímo občanům jsou úspěšně nabízeny již více než rok. K dnešnímu dni byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 16. září 2019 do 20. prosince 2019, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 673 235 224 Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 23.12.2019 | Finance, ekonomika

V pátek 3. ledna v 14:00 se na Ministerstvu financí uskuteční tisková konference, které se zúčastní ministryně financí Alena Schillerová, náměstek ministryně financí pro řízení sekce veřejné rozpočty Karel Tyll a náměstek pro řízení sekce daně a cla Stanislav Kouba.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 23.12.2019 | Finance, ekonomika

Dnes začíná šesté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 23. 12. 2019 do 13. 3. 2020 nabízeny tři typy státních dluhopisů.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 20.12.2019 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí zveřejnilo kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her. Výsledkem bude zavedení rejstříku vyloučených osob z účasti na hazardních hrách, který bude chránit občany před závislostmi. Jeho spuštění plánuje ministerstvo přibližně na polovinu roku 2020.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 20.12.2019 | Finance, ekonomika

Ministerstvo nadále pokračuje ve stabilizaci absolutní hodnoty státního dluhu, resp. snižování jeho podílu na HDP, když ke konci roku 2019 je odhadován pokles o 11,6 p. b. oproti roku 2013 na úroveň 29,4 % HDP, což je nejnižší hodnota podílu státního dluhu na HDP za posledních deset let, přičemž v roce 2020 je očekáváno zachování tohoto trendu.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 19.12.2019 | Finance, ekonomika

Pro rok 2020 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 17.12.2019 | Finance, ekonomika

Poslanecká sněmovna dnes schválila daňový balíček na rok 2020. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší s účinností od 1. ledna 2020 vyšší zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 15.12.2019 | Finance, ekonomika

V neděli 15. prosince proběhlo už šestadvacáté slosování Účtenkovky, do kterého 341 tisíc aktivních soutěžících zaregistrovalo celkem 16 394 112 účtenek.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 13.12.2019 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí předkládá do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o platebním styku, která reaguje na blížící se účinnost evropského nařízení směřujícího k větší ochraně spotřebitele na trhu bankovních služeb.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 10.12.2019 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí ve spolupráci s dodavatelem Účtenkovky důsledně analyzuje veškeré pokusy o podvodné jednání, kterým se malá část soutěžících snaží získat větší šanci na výhru.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 10.12.2019 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí předkládá do meziresortního připomínkového řízení novou Strategii vlastnické politiky státu. Nová strategie vlastnické politiky státu posílí efektivitu a transparentnost ve správě společností s majetkovou účastí státu a státních podniků.

Ministerstvo financí ČR's picture
Zadavatel:

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Tschechische Republik
podatelna@mfcr.cz
Fax: +420 257 042 788
Tel: +420 257 041 111