Krimi, černá kronika

Zadavatel: Drážní inspekce | 14.1.2022 | Krimi, černá kronika

Dne 13. 1. 2022 v 22.55 hodin se v Prosenicích na Přerovsku na výhybce srazil nákladní vlak Nex 43404 s vlakem Pn
52479. Vzhledem k jízdě vlaků ve stejném směru se jednalo o boční srážku. V důsledku srážky vyko...

Zadavatel: Drážní inspekce | 5.1.2022 | Krimi, černá kronika

Generální inspektor Drážní inspekce, jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje dne 5. led...

Zadavatel: Drážní inspekce | 5.1.2022 | Krimi, černá kronika

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen
„zákon č 106/1999 Sb.“) podle kterého každý povinný subjekt musí o své činno...

Zadavatel: Drážní inspekce | 4.1.2022 | Krimi, černá kronika

I když v loňském roce vzrostl počet mimořádných událostí na dráhách o čtyři procenta, počet usmrcených osob
klesl o 16 procent. Rok 2021 se tak dle statistik Drážní inspekce stal rokem s nejmén...

Zadavatel: Drážní inspekce | 29.12.2021 | Krimi, černá kronika

Dnes 29. 12. 2021 v 5.42 hodin se v Rožné na Žďársku střetl osobní vlak jedoucí z Nového Města na Moravě do Tišnova s
nákladním automobilem a vykolejil. Nehoda se udála na železničním přejezdu zab...

Zadavatel: Drážní inspekce | 9.12.2021 | Krimi, černá kronika

Dnes 9. 12. 2021 v 7.56 hodin se mezi Jablonným nad Orlicí a Verměřovicemi střetl osobní vlak Os 7153 jedoucí z Ústí
nad Orlicí do Moravského Karlova s nákladním automobilem. Nehoda se udála na želez...

Zadavatel: Drážní inspekce | 3.11.2021 | Krimi, černá kronika

Drážní inspekce v souvislosti se šetřením mimořádné události na lanové dráze "Liberec-Horní Hanychov - Ještěd" ze dne
31. 10. 2021 žádá veřejnost, aby jí poskytla případné fotografie exteriéru ...

Zadavatel: Drážní inspekce | 31.10.2021 | Krimi, černá kronika

Dnes 31. 10. 2021 v 13:37 v Liberci spadla jedna kabina lanové dráhy na Ještěd. Při mimořádné události zemřel
průvodčí jedoucí v předmětné kabině. Z druhé kabiny lanové dráhy bylo evakuováno 13 c...

Zadavatel: Drážní inspekce | 28.10.2021 | Krimi, černá kronika

Dnes 28. 10. 2021 v 7.25 hodin se u obce Mysliboř na Telčsku střetl spěšný vlak Sp 1901 jedoucí z Havlíčkova Brodu do
Slavonic s automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném pouze v...

Zadavatel: Drážní inspekce | 27.10.2021 | Krimi, černá kronika

Dnes 27. 10. 2021 v 15.50 hodin v Praze-Běchovicích vykolejily za jízdy nákladního vlaku Nex 41320 první dva vozy.
Při mimořádné události nebyl nikdo zraněn. Škoda na místě nehody byla odhadnuta celkem na 1,1 milio...

Stránky