Visunex Medical Systems oznamuje investíciu v hodnote 20 miliónov USD z financovania v rámci série B

Zadavatel: Marketwired, LP. | 9.5.2017

FREMONT CA Spoločnosť Visunex Medical Systems, výrobca vyspelých bezdrôtových zobrazovacích systémov pre novorodencov so širokým zorným poľom oznamuje, že úspešne získala 20 miliónov USD v rámci financovania v sérii B. Visunex predstavil prvú a jedinú bezdrôtovú digitálnu zobrazovaciu platformu na zobrazenie oka novorodencov a donosených dojčiat. Už čoskoro sa k výrobkom z radu systémov Visunex PanoCam, bezdrôtové zobrazovacie systémy so širokým zorným poľom LT a Pro, ktoré boli oficiálne uvedené na trh mimo územia USA v júni 2016, a na Akadémii oftalmológie v Chicagu v októbri 2016, pridá v júni tohto roka tretí pridružený systém z tohto radu. Zámerom novej konfigurácie je ďalej rozšíriť trh zobrazovacích systémov pre novorodencov a dojčatá a zároveň poskytnúť nástroje pre segment pediatrie a zobrazovania sietnice.

„Ukázalo sa, že záujem komunity investujúcej do oblasti medicíny stať sa súčasťou tohto kola financovania je oveľa vyšší, ako sme očakávali,“ uviedol Wei Su, Ph.D., zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Visunex Medical Systems Inc. „Toto nové kolo investícií prináša do Visunex Medical celkovú investícii vo výške 32 miliónov USD a umožní spoločnosti rozšíriť výrobné prevádzky a splniť dopyt trhu. Zvýšime tiež naše investície do výskumu a vývoja vrátane zdrojov, aby sme na trh a prostredníctvom vývojových kanálov prinášali ďalšie produkty a klinické možnosti. Financovanie v rámci série B umožní spoločnosti Visunex udržať si správny kurz čo sa týka našej dlhodobej stratégie.“

„V minulosti sa trh v oblasti zobrazovacích systémov pre novorodencov a zobrazovacej pediatrie sústredil najmä na klinické potreby predčasne narodených detí, detí trpiacich retinoblastómom a poraneniami hlavy spôsobenými násilným zaobchádzaním. Už nejaký čas bol zrejmý a lekárskymi spoločnosťami bol v tomto segmente zaznamenaný dopyt po riešeniach v oblasti telemedicíny a ďalších kvalifikovaných a dostatočne skúsených klinických posudzovateľov, čo by umožnilo vytvorenie rozsiahlej siete skríningov. Produkty z radu systémov PanoCam sú prvé svojho druhu navrhnuté konkrétne pre tieto typy scenárov. Ponúkajú alternatívu pre klinických lekárov zo súkromných ordinácií až po operačné sály, “ uviedol Paul Kealey, najvyšší viceprezident spoločnosti Visunex Medical. „Progresívny produkt a trhová stratégia zahŕňa portfólio výrobkov, ktoré siahajú ďaleko za dôkazné potreby týchto segmentov.“

O digitálnom systéme PanoCam

Produkty z radu PanoCam, bezdrôtové digitálne zobrazovacie systémy so širokým zorným poľom, sú najmodernejšie 130-stupňové zobrazovacie systémy očného pozadia pre novorodencov a deti. Jedinečná bezdrôtová technológia umožňuje jednotkám intenzívnej starostlivosti o novorodencov, pediatrickým jednotkám intenzívnej starostlivosti alebo detským klinikám skutočnú prenosnosť, mobilitu a flexibilitu. Systémy PanoCam sú prvým funkčným riešením pre zobrazovanie na diaľku a telemedicínu, ktoré umožňuje používateľovi vziať so sebou na rôzne miesta a kliniky len mobilný model kufríkového systému LT. Používatelia môžu tiež použiť len samotnú jedinečnú bezdrôtovú príručnú kameru IRIS buď z Pro, alebo Solo PanoCam systému, uloženú v puzdre na kameru vyrobenom na zákazku, a zobrazovať niekoľko hodín za pomoci nabitej batérie. Žiaden iný zobrazovací systém pre novorodencov nemá tieto jedinečné vlastnosti a neposkytuje bezdrôtovú prenosnosť a univerzálnosť ako systémy PanoCam.

O spoločnosti Visunex Medical

Visunex Medical Systems, Inc. je spoločnosť zaoberajúca sa medicínskymi technológiami, ktorá vyvíja, vyrába a predáva integrované optické systémy a poskytuje služby zvyšujúce schopnosť klinických lekárov diagnostikovať, zvládať a liečiť očné choroby. Produkty z radu PanoCam, integrované digitálne systémy so širokým zorným poľom, sú revolúciou v oblasti štandardného oftalmologického vyhodnocovania u novorodencov a detí. Bezdrôtová zobrazovacia technológia v kombinácii s okamžitým prepojením na telemedicínu a cloudovými úložiskami vyhovujúcimi zákonu HIPPA nanovo vymedzujú skríning v rámci telemedicíny u novorodencov a v pediatrickej oftalmológii.

Kontakt:
Paul Kealey
Sr. Viceprezident
Visunex Medical Systems, Inc
844.273.1580

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com