Úrazová pojistka kryje nejčastější rizika

Zadavatel: Bezvafinance s.r.o. | 9.4.2014 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - Chcete být zajištění a nevíte, která pojistka je pro vás ta nejlepší? Základem je úrazové pojištění. Slouží k finančnímu zajištění v případě, že z důvodu léčby zranění nemůžete chodit do práce a nahradí tak částečně ušlou mzdu nebo zaplatí částečně nebo úplně náklady na léčení. Říká se mu také rizikové. Pokrývá totiž případná rizika. Co tedy můžete mít pojištěno v rámci úrazové pojistky?

  • denní odškodné při delší léčbě úrazu
  • jednorázové odškodné pokud došlo k úrazu s trvalými následky (každá pojišťovna ovšem hodnotí jednotlivé úrazy jinak)
  • pobyt v nemocnici – výplatou denního odškodného.
  • smrt úrazem - vyplacené pojistné má v tomto případě finančně pomoci rodině při ztrátě živitele.

Úrazové pojištění není kapitálové (kdy si spoříte, a po uplynutí smluvené pojistné doby vám pojišťovna vyplatí peníze). U úrazové pojistky nastává plnění = výplata peněz, pokud dojde k úrazu nebo smrti pojištěnce. Je-li sjednáno připojištění pro případ hospitalizace, tak samozřejmě nastává plnění pojistné smlouvy i při pobytu v nemocnici.

Podmínky pojištění a plnění

Je dobré si pohlídat podmínky pojištění a vědět, zda pojistka po vyplacení peněz nadále platí nebo zda vyplacením peněz (pojistné částky) zanikla. Obvykle platí dál, může se ale stát, že stejný úraz pojišťovna odmítne dál pojišťovat. Pojištění takového úrazu je pak z pojistného plnění vyjmuto.

Rizikové skupiny podle povolání a koníčků

Proti úrazu se může pojistit téměř každý, ovšem ne všichni budou platit stejnou částku. Výše pojistného se odvíjí nejen od pojistné částky ale také od rizikovosti zaměstnání a koníčků pojištěného. Jinou částku bude platit účetní, prodavač nebo grafik a jinou řidič z povolání, hasič a pokrývač. Některá pojišťovna odmítá pojistit motorkáře, jiná vám zase nedá ani korunu za vyražený zub. Takové vychytávky jednotlivých pojišťoven by měl mít v malíčku správný finanční poradce.

Kalkulačka úrazového pojištění

Pro porovnání nabídek pojišťoven slouží kalkulačka úrazového pojištění. Při vyplňování dotazníku, je obvykle třeba zadat aktuální věk pojišťovaného, pojistnou dobu, pohlaví, frekvenci placení (ročně, pololetně, čtvrtletně, měsíčně), povolání a koníčky, v případě, že spadají do vyšší rizikové kategorie). Můžete si spočítat a porovnat standardní modely. Pokud už dojde na sepisování konkrétní pojistné smlouvy, je třeba ještě vyplnit zdravotní dotazník. Na základě informací získaných z dotazníku vás ještě může pojišťovna kontaktovat a požádat o podrobnější doplnění.

Poplatky a plnění

S pomocí kalkulačky úrazového pojištění zjistíte, kolik si která pojišťovna účtuje poplatky, takže pro vás bude snadné porovnání nabídek pojišťoven z pohledu nejdražší a nejlevnější nabídky. Dobré je však také znát, aspoň orientačně, výši plnění, v případě konkrétních úrazů. Tady jsou mezi pojišťovnami velké rozdíly. Zrovna tak každá pojišťovna vyplácí jinak rychle. Kalkulačka slouží především k první rychlé orientaci a porovnání nabídek pojišťoven. Při detailnějším srovnávání pak můžete sledovat, zda pojišťovna v případě závažnějšího úrazu vyplácí pojistné zálohově, nebo jestli čeká, až na úplné vyléčení a konečnou lékařskou zprávu. Pokud byste se totiž dostali z důvodu dlouhodobého léčení úrazu do finančních problémů, může být tato informace docela zásadní.

Témata: úrazová pojistka | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Bezvafinance s.r.o.

Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1
Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1
Česká republika