Umíte využít vaše stavební spoření co nejlépe?

Stavební spoření se státní podporou patří mezi oblíbené způsoby spoření. Umíte jej ale využít co nejlépe?
Zadavatel: stavebky.cz | 8.3.2017 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - Stavební spoření patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější bankovní produkty. I když je jeho hlavním cílem financování bytových potřeb, řada klientů využívá stavební spoření především ke zhodnocování svých vkladů. Při vhodném nastavení smlouvy o stavebním spoření je možno zhodnotit vklady více než třemi procenty, což je v dnešní době velmi příjemný výsledek. Naopak, při nevhodném použití můžeme na stavebním spoření i prodělat. Proto se podívejme na některé zásady, jak stavební spoření používat co nejlépe.

Jak dlouho budeme spořit?

Na samotném počátku je dobré naplánovat si, jak dlouho budeme spořit. Doporučená (nikoli však závazná) délka spoření je šest let. Proč? Důvodů je několik. Především jde o státní podporu: pro její získání je potřeba spořit alespoň šest let. Pokud ukončíme spoření dříve, ztratíme na státní podporu nárok a zálohy státní podpory, které máme na účtu, vrátí stavební spořitelna státu.

Šest let je tedy minimální délka spoření. Delší spoření je možné, ale stavební spořitelny po šesti letech spoření mají právo změnit úrokovou sazbu z vkladů a této možnosti využívají. Podobně je tomu s poplatky, které se mohou po šesti letech libovolně změnit. Pokud bychom si naplánovali delší dobu spoření, podstupujeme riziko, že nám stavební spořitelna zhorší podmínky a spoření od sedmého roku nebude tak výhodné jako dnes.

Při plánování doby spoření je potřeba mít na mysli, že po celou dobu spoření budou naše peníze vázány. Z účtu stavebního spoření není možno vybírat část vkladů na nenadálé výdajem jako je tomu u běžného nebo spořicího účtu. Z účtu stavebního spoření je možno vybrat peníze pouze tak, že se celá smlouva o stavebním spoření ukončí. Smlouvu o stavebním spoření je sice možné ukončit kdykoli, ale ukončení před uplynutím šestileté lhůty znamená ztrátu státní podpory a zpravidla také poplatek za předčasné ukončení smlouvy (po šesti letech je ukončení smlouvy zdarma).

Jak zvolit cílovou částku

Pokud chceme spořit, má pro nás cílová částka jediný význam, a to je výše poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tento poplatek činí obvykle jedno procento z cílové částky, takže spořící klient typicky volí co nejnižší cílovou částku, aby minimalizoval tento poplatek.

Na druhé straně je však potřeba dodržet pravidlo, že naspořená částka nesmí převýšit cílovou částku. Takzvané "přespoření" je považováno za porušení smlouvy o stavebním spoření a může být stavební spořitelnou sankcionováno. Proto je potřeba nastavit cílovou částku tak, aby byla o něco vyšší než částka, kterou během plánované doby spoření našetříme. Tu si můžeme spočítat pomocí kalkulátoru stavebního spoření a přidat malou rezervu pro případ, že bychom chtěli spořit o něco déle.

Cílovou částku je sice možno změnit i v průběhu spoření, ale změna cílové částky podléhá souhlasu stavební spořitelny. Změna cílové částky je totiž považována za podstatnou změnu smlouvy o stavebním spoření a taková změna vyžaduje souhlas obou smluvních stran. Pokud stavební spořitelna nebude se změnou cílové částky souhlasit, je změně nedojde a to může mít pro naše plány negativní důsledky.

Státní podpora stavebního spoření

Státní podpora byla a stále je největším lákadlem stavebního spoření. Každý rok nám stát k našim vkladům přidá až 2000 korun, což je vítané přilepšení. Dnes, kdy jsou úrokové sazby na svých dlouhodobých minimech, je státní podpora rozhodující částí výnosu. Proto se blíže podívejme na podmínky pro její získání.

Podle zákona o stavebním spoření činí státní podpora 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč. Co je ona "ročně uspořená částka"? Jsou to peníze, které během roku pošleme na svůj účet stavebního spoření, snížené o poplatky. Kromě toho se státní podpora počítá i z připsaných úroků (po zdanění). Přísně vzato platí, že čím déle spoříme, tím vyšší máme úroky a tím méně nám stačí ukládat na účet stavebního spoření, abychom získali plnou státní podporu.

Pokud chceme získat plnou státní podporu, musíme tedy počítat zejména v prvním roce spoření s poplatky. Proč hlavně v prvním roce? Protože na samotném počátku spoření nám stavební spořitelna zatíží náš účet poplatkem za uzavření smlouvy. Tento poplatek je obvykle jedno procento z cílové částky, takže při cílové částce 200 tisíc korun bude poplatek 2000 Kč. To je částka srovnatelná s jednou měsíční úložkou a pro dosažení maximální státní podpory by nám mohla chybět!

Kolik ukládat měsíčně?

Volba měsíční úložky závisí na našich příjmech. Jako optimum se obvykle udává částka 1700 Kč. To je přibližně jedna dvanáctina z 20.000 - tedy z maximálního základu pro výpočet státní podpory. Pokud budeme spořit více, státní podpora již dále neporoste a zůstane 2000 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že stavební spořitelny nabízejí nominální úrokové sazby kolem 1 %, je na zvážení, zda je taková sazba výhodnější, než u jiných spořicích produktů. Pokud totiž máme k dispozici 2000 Kč měsíčně, je výhodnější uložit je všechny na účet stavebního spoření, než spořit jen 1700 Kč a zbylé tři stokoruny nechávat na běžném účtu s nulovým úrokem. Samozřejmě, pokud můžeme oněch 300 korun zhodnotit lépe než jedním procentem, pak je skutečně optimální spořit jen 1700 Kč a zbylých 300 Kč zhodnotit jinde.

Při optimální úložce 1700 Kč měsíčně se naše vklady zhodnotí čistou úrokovou sazbou 3,17 %. Čistá úroková sazba zahrnuje nejen veškeré poplatky, ale i daň z úroků. Znamená to tedy skutečné zhodnocení našich peněz po zdanění. Pokud bychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 3,73 %, protože z této sazby se ještě platí 15% srážková daň.

Je dobré vědět, že stavební spoření se nevyplatí, pokud chceme ukládat velmi nízké částky. Je totiž nutno počítat s poplatky za vedení účtu, které dnes obnášejí přibližně 300 Kč ročně. Za skutečné minimum je možno považovat měsíční úložku 500 Kč. Při dostatečně nízké cílové částce (40 tis. Kč) a jednoprocentní úrokové sazbě se nám měsíční vklady ve výši 500 Kč měsíčně zhodnotí přibližně dvěma procenty (po zdanění), což je stále přijatelné. Pro nižší úložky však zhodnocení velmi rychle klesá.

Dobré zhodnocení, vysoká bezpečnost, nízká likvidita

Jaké jsou tedy hlavní argumenty pro stavební spoření? Zhodnocení nad třemi procenty je v dnešní době více než lákavé. Jiné bankovní produkty nabízí výnosy podstatně nižší. K tomu je nutno připočíst jistotu a bezpečnost. Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny stejně jako vklady u jiných bank, a to až do výše 100.000 euro. Navíc jsou stavební spořitelny velmi konzervativní finanční ústavy a ze zákona mají zakázáno provádět rizikové obchody. Jde tedy o bezpečný a zároveň výhodný způsob spoření.

Co mluví proti stavebnímu spoření? Není vhodné v případě, kdy nemáme dostatečné finanční rezervy. Musíme počítat s tím, že po dobu šesti let nebudeme moci s našimi penězi nakládat. Smlouvu je sice možno předčasně ukončit, ale za cenu ztráty státní podpory a dalších poplatků. S tím souvisí i další nevýhoda, a to je budoucí vývoj úrokových sazeb. Pokud dnes uložíme peníze na účet stavebního spoření, máme jistotu zhodnocení našich vkladů. Nevíme však, jak se budou vyvíjet úrokové sazby na finančním trhu. Dnešní nízké úrokové sazby mohou stoupnout a dnes výhodné stavební spoření může být překonáno novými (vyššími) úrokovými sazbami.

V tomto ohledu se však musí rozhodnout každý sám, zda zvolí vrabce v hrsti, nebo holuba na střeše. O tom, že úrokové sazby porostou, se mluví již několik let. Ale namísto růstu úrokové sazby stále klesají a nikdo neví, jak se budou vyvíjet dále.

Která stavební spořitelna je nejlepší?

Nabídky jednotlivých stavebních spořitelen jsou velmi vyrovnané. Je však dobré sledovat akční nabídky, stavební spořitelny často nabízejí různé slevy a bonusy, kterých je možno využít. Denně aktualizovaný přehled nabídek všech stavebních spořitelen, včetně výpočtu naspořené částky, poplatků a dalších informací, najdete na webu stavebky.cz.

Témata: stavební spoření, finance, spoření

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.