Spoločnosť BroadSoft rozširuje možnosti unifikovanej mobilnej komunikácie a portálových aplikácií založených na riešení UC-One.

Zadavatel: Marketwired, LP. | 8.3.2016

UC-One Connect prináša optimalizáciu pre používateľov mobilných zariadení; UC-One Communicator prináša rozšírenie v podobe kompletného klienta UC pre CHROME; UC-One Enterprise Portal umožňuje podnikom samostatné riadenie služieb UC-One

GAITHERSBURG, MD--(Marketwired / Pressweb – 7. mar. 2016) – Spoločnosť BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), globálny poskytovateľ unifikovanej komunikácie ako služby (UCaaS), dnes oznámila spustenie troch nových aplikácií UC-One®. Prvé dve z nich spĺňajú rozličné požiadavky na komunikáciu a spoluprácu, ktoré sa dnes kladú na pracovníkov využívajúcich mobilné služby. Tretia aplikácia, UC-One Enterprise Portal, umožňuje správcom v odvetví IT a koncovým používateľom priame riadenie služieb UC-One. Tieto aplikácie boli predstavené na podujatí Enterprise Connect 2016 v Orlande na Floride.

Aplikácie kladú dôraz na stratégiu týkajúcu sa unifikovanej komunikácie so zameraním na mobilné služby a používateľský zážitok, ktorá je určená pre koncových používateľov, podnikových správcov a poskytovateľov služieb. UC-One je balík služieb unifikovanej komunikácie spoločnosti BroadSoft, ktorý spája podnikové služby PBX, obraz a zvuk v HD kvalite, adresáre firiem, denníky hovorov, okamžité posielanie správ a dostupnosť, službu jedného čísla a konferencie či spolupráca v rámci My Room. Tieto hlavné služby sú ponúkané nezávisle od mobilného zariadenia alebo typu pripojenia používateľa. Výsledkom mobilného a na používateľov zameraného prístupu spoločnosti BroadSoft je, že firemní používatelia môžu pracovať inteligentnejšie, a to kdekoľvek, kedykoľvek a s pomocou akéhokoľvek zariadenia.

UC-One Connect

UC-One Connect je unifikovaná komunikačná služba pre používateľov navrhnutá pre smartfóny. Ide o veľmi sofistikovanú mobilnú aplikáciu určenú na posielanie správ pre firemných používateľov, ktorá integruje individuálnu a skupinovú konverzáciu (IM), hlasové hovory, nastavenia hovorov ako presmerovanie, DND a dostupnosť. Aplikácia UC-One Connect je optimalizovaná pre platformy iOS a Android a je integrovaná do adresára podnikov, ktorý umožňuje firemným používateľom rýchle a jednoduché vyhľadávanie a spojenie s kolegami.

V druhej polovici roku 2016 plánuje spoločnosť BroadSoft vydať ďalšiu mobilnú aplikáciu, ktorá prinesie zjednodušenie plánovaných stretnutí, ako sú tradičné konferenčné hovory, ako aj prostredia spolupráce v rámci My Room pre UC-One pre pracovníkov v pohybe.

UC-One Communicator pre Chrome

UC-One Communicator je kompletný klient týkajúci sa unifikovanej komunikácie, ktorý prináša používateľom prístup k všetkým službám UC-One. UC-One Communicator pre Chrome má už podporu na PC, počítačoch Mac, smartfónoch a tabletoch a rozširuje dosah platformy aj na Chromebooky, pričom využíva WebRTC na prístup k zvuku a obrazu, konverzáciám a nástrojom na spoluprácu, ako je zdieľanie plochy a aplikácií. UC-One Communicator pre Chrome prináša intuitívny a integrovaný používateľský zážitok, ktorý sa dotýka celého spektra možností služby UC-One a pri práci integruje Google Apps.

UC-One Enterprise Portal

UC-One Enterprise Portal umožňuje firemným koncovým používateľom a správcom riadiť služby UC-One priamo a bez nutnosti zásahu poskytovateľa služieb. UC-One Enterprise Portal je úzko prepojený so súborom funkcií UC-One, ktorý umožňuje samostatné riadenie používateľmi, podnikovú správu a konfiguráciu poskytovania služieb na rýchle a jednoduché nasadzovanie a riadenie ponúk služby UC-One od začiatku až do konca. Tento portál obsahuje nástroje na riadenie pridávania, presúvania a vykonávania zmien týkajúcich sa používateľov a služieb, aktualizáciu vlastností FMC, riadenie špecifických funkcií počítačových zariadení a vykonávanie konfigurácie, monitorovania a analýzy na lokálnej úrovni.

„Ako potvrdzuje náš nedávny globálny prieskum podnikov, unifikovaná komunikácia a mobilita sa začínajú zbližovať v snahe o splnenie narastajúcich požiadaviek na komunikáciu a spoluprácu pre mobilných pracovníkov v tomto miléniu, ktorí sú od seba geograficky vzdialení,“ tvrdí digitálny a marketingový riaditeľ spoločnosti BroadSoft Taher Behbehani. „Aplikácie UC-One prinášajú skutočnú konvergenciu pevných a bezdrôtových sietí (Fixed-Mobile Convergence – FMC), v rámci ktorej môžu firemní používatelia napríklad začať IM konverzáciu na mobilnom zariadení, jediným kliknutím ju zmeniť na hovor, potom bez prerušenia prejsť na videotelefón alebo Chromebook a následne reláciu rozšíriť na videokonferenciu s viacerými stranami.“

Ukážka aplikácií UC-One bude k dispozícii na stánku BroadSoft Enterprise Connect (č. 1229). Ďalšie informácie o tom, ako si váš podnik môže pomocou služby UC-One zlepšiť pracovnú produktivitu, nájdete na webovej stránke BroadSoft UC-One.

O spoločnosti BroadSoft:

Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ cloudových softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, video hovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.BroadSoft.com.


Vzťahy s investormi:
John Kiang, CFA
BroadSoft, Inc.
+1 240.720.0625
jkiang@broadsoft.com


Chris Martin
BroadSoft, Inc.
+1 561.404.2130
cmartin@broadsoft.com


Mediálne kontakty:
Amerika
Brian Lustig 
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com 

Európa
Andy Crisp/Jon Bawden/Kate Anderson
Cohesive pre spoločnosť BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com

Ázia a Tichomorie
Terry Alberstein
Navigate Communication
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com