Jak založit odštěpný závod pro zahraniční společnost

Zadavatel: PSHK s.r.o. | 8.2.2016 | Služby

Hradec Králové (Pressweb) - Uvažujete o založení odštěpného závodu? Tento krok se vyplatí především těm podnikatelům, kteří vlastní zahraniční společnost a chtějí si k ní zřídit pobočku v další zemi (resp. v jiném státě než je sídlo mateřské společnosti). Nemusí pak zakládat novou firmu, ale odštěpný závod bude pro jejich potřeby dostačující.

Na zřizování odštěpných závodů zahraničních právnických osob se nově specializují v Companies.cz. V praxi to znamená, že vaše zahraniční společnost si může bez problémů založit svou pobočku třeba v České republice. Tento postup přináší několik výhod. V porovnání se zakládáním nové obchodní společnosti se jedná o časově i finančně úspornější řešení. Název odštěpného závodu bude v obchodním rejstříku uveden stejně jako název mateřské společnosti, pouze k němu bude připojen dodatek. Jinak ale funguje poměrně samostatně - sám vede účetnictví a i daně platí dle legislativy té země, ve které je zřízený.

Dříve se odštěpný závod označoval jako organizační složka. Se změnami legislativy, konkrétně se vstupem zákona o obchodních korporacích v platnost, je toto pojmenování již zastaralé a běžně se nevyužívá. Jelikož se odštěpný závod zakládá mezinárodně, je velmi důležité, aby jeho zřízení vždy souhlasilo s legislativou daného státu. Pokud by tomu tak nebylo, mohli byste se dostat do velkých problémů. Jak zabránit vzniku takové situace? Efektivním řešením je, když nebudete zakládat odštěpný závod sami, ale svěříte tuto činnost specialistům v Companies.cz.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

PSHK s.r.o.

Pavla Hanuše 300/1
500 02 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Zdeněk Hrubý
Jednatel
hruby@pshk.cz
+420 776 525 452
Obrázek uživatele PSHK
Provádíme SEO pro vyhledávače, nabízíme služby v oblasti internetového marketingu, vedení PPC kampaní. Tvoříme webové stránky a e-shopy.
PSHK s.r.o.
Pavla Hanuše 300/1
500 02 Hradec Králové
Česká republika
info@pshk.cz
Tel: +420 491 110 854