STAR-CCM+ v10.04 - hybatel změn v oblasti inženýrského simulačního softwaru doplněného počítačovou mechanikou pevných těles.

Zadavatel: Marketwired, LP. | 7.7.2015 | Průmysl, energetika

CD-adapco je první, která představila integrované prostředí pro tok kapaliny a strukturální analýzu.

NEW YORK a LONDÝN, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ CD-adapco, největší soukromá společnost vyrábějící software zaměřený na oblast počítačové dynamiky kapalin (CFD), dnes oznámila druhé vydání svého vlajkového simulačního nástroje v roce 2015, aplikace STAR-CCM+® v10.04. Toto nejnovější vydání představuje zásadní krok vpřed v rámci vize společnosti umožňující zákazníkům „objevovat lepší projekty a rychleji“ s použitím Multidisciplinary Design exploration - MDX (víceoborového průzkumu projektu).

Nejpozoruhodnějším prvkem vydání v10.04 je zcela nový prvek Finite Element Based Solid Stress Solver (konečné řešení napětí pevných látek vycházející z prvků) spouštějící počítačovou mechaniku pevných těles (Computational Solid Mechanics) ze STAR-CCM+. Díky této průlomové technologii se STAR-CCM+ stává prvním nástrojem na trhu, který nabízí jak počítačovou dynamiku kapalin (Computational Fluid Dynamics) tak i počítačovou mechaniku těles (Computational Solid Mechanics) z jediného a jednoduše použitelného plně integrovaného prostředí. STAR-CCM+ nabízí nejefektivnější způsob modelování interakce kapalinové struktury.

„Uvedení Computational Solid Mechanics v STAR-CCM+ je velmi důležitým krokem, pokud jde o budoucí směr v oblasti technické simulace,“ uvedl Jean-Claude Ercolanelli, Vyšší viceprezident, Řízení produktů, CD-adapco. „Techničtí pracovníci mohou nyní jednoduše překlenout mezeru mezi oblastmi kapaliny a struktury pomocí jediného uživatelského rozhraní a prostředí. Do této chvíle to bylo možné pouze s pomocí několika nástrojů a různých dovedností několika týmů. Uživatelé STAR-CCM+ nyní mohou rozšířit svou řadu aplikací a okamžitě dosáhnout efektivity. Nový prvek Computational Solid Mechanics využívá stejné rozhraní a nevyžaduje žádné další licence."

STAR-CCM+ v10.04 je pokračováním myšlenky v10 při vytváření vylepšení, díky kterým budou zákazníci na trhu mnohem konkurenceschopnější a efektivnější díky pilířům, které představují technologii, zkušenosti a produktivitu.

Technologie: Kromě uvedení Computational Solid Mechanics ve STAR-CCM+ byl učiněn další důležitý krok vpřed, pokud jde o v10.04, a to zavedení Adjoint Solver for Coupled Solid Energy umožňující provádění citlivostní analýzy vodivosti pevných látek. Toto řešení lze využít ve spojení s adjungovaným řešením toku (Adjoint Flow Solver) k provádění citlivostních analýz a optimalizaci problematik zahrnujících konjugovaný přenos tepla. Je o jedinečnou schopnost, která technikům umožní urychlit proces projektování spolu s využitím přínosů konjugovaného přenosu tepla. Čtěte dál...

Uvedení přenosu vztažné geometrie prostřednictvím klientů STAR-CAD nyní umožňuje uživateli předat ze svého balíčku CAD do STAR-CCM+ více dat včetně přenosu koordinovaných systémů a vztažných rovin, které jsou při aktualizacích automaticky synchronizovány. Tato funkce umožňuje jednoduché vytváření omezujících podmínek a následné zpracování na základě referencí CAD při využití výhod STAR-CCM+. Čtěte dál...

Zkušenosti: STAR-CCM+ v10.04 poskytuje 22 nových barevných map pro další zefektivnění vizualizace pracovního toku a pomáhá uživatelům lépe pochopit výsledky simulace díky vědecké vizualizaci s velkým dopadem. Čtěte dál...

Pro zajištění lepšího sledování a kontroly v průběhu cyklu zkoumání projektu poskytuje v10.04 zcela novou tabulku v rozhraní Optimate™, díky níž mohou uživatelé při navrhování získávat automatické aktualizace vývoje simulace. Tento prvek šetří při projektování čas nabídkou okamžité zpětné vazby o průběhu projektování a umožňuje řešení případných problémů.

STAR-CCM+ v10.04 je zároveň vylepšením uživatelských souhrnných zpráv (Custom Summary Reports), které umožňuje vytváření uživatelsky nastavitelných a formátovatelných souhrnů týkajících se konkrétních objektů v rámci simulace. Tento prvek pomáhá technikům rychle posoudit obsah souboru simulace, aniž by museli soubor otevírat, a umožňuje porovnávat výsledky z různých simulací.

Produktivita: Jedinečné zlepšení produktivity v rámci v10.04 představuje zavedení exportu hraničních dat (Boundary Data Export) pro historii simulací (Simulation History). Tato možnost snižuje velikost souborů historie simulace a zvyšuje celkovou výkonnost, neboť zajišťuje ukládání pouze výsledků pro hranice.

Dalším novým prvkem v rámci v10.04 významným způsobem zlepšujícím produktivitu je Equilibrium DFBI Motion Type sloužící k výpočtům ponoru a vyvážení v lodním průmyslu. Tato funkce je vhodná pro scénáře, ve kterých může existovat síla a momentální vyváženost v rovnováze, a výrazným způsobem snižuje náklady na výpočty oproti časově přesným simulacím nestálého volného pohybu. Čtěte dál...

STAR-CCM+ v10.04 má k dispozici mnoho nových prvků získaných z návrhů dodaných prostřednictvím IdeaStorm, inovativního fóra, které je k dispozici exkluzivně pro zákazníky společnosti CD-adapco. Společnost se zavázala vydat tři velké verze každý rok, aby dokázala naplňovat vizi pro svůj software a zároveň podporovala potřeby svých zákazníků.

O společnosti CD-adapco
CD-adapco (www.cd-adapco.com) je světově největším nezávislým poskytovatelem CAE služeb se zaměřením na oblast počítačové dynamiky kapalin (CFD). Našimi hlavními produkty jsou špičkové simulační balíčky, STAR-CCM+® a STAR-CD®. Rozsah našich činností ale obor CFD softwaru dalece přesahuje a zahrnuje širokou škálu CAE služeb v oblasti dynamiky kapalin, přenosu tepla a strukturální konstrukce. Naším dlouhodobým cílem je „inspirovat inovace a snižovat náklady díky aplikaci inženýrského simulačního softwaru a služeb.“

CD-adapco je soukromou společností, která v posledních 5 letech organicky rostla o 15 % ročně. CD-adapco zaměstnává 900 talentovaných odborníků, kteří pracují ve 40 kancelářích napříč celým světem.

Tiskový kontakt
Todd Mavreles
CD-adapco
todd.mavreles@cd-adapco.com
(+1) 713 334 4311

Region: Svět

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com